Samarbete kombinerar cybersäkerhet och compliance inom Life Science branschen

WithSecure (f.d F-Secure) och Plantvision bygger in cybersäkerhet i processerna och hjälper kunderna med cybersäkerhet och compliance-krav, samt att förbereda sig för NIS 2

IT-säkerhetsföretaget WithSecure och Plantvision har ingått ett samarbete. Samarbetet är utformat för att hjälpa kunder inom Life Science att samordna arbetet kring cybersäkerhet och compliance inom läkemedels- och medicinteknikindustrin. Behovet av F-Secures och Plantvisions gemensamma expertis är särskilt aktuellt i samband med att EU-kommissionen föreslagit att uppdatera NIS-direktivet med både högre säkerhetskrav och en större omfattning som berör fler branscher (NIS 2), inklusive läkemedel och medicinteknik.

När IT-hoten mot Life Science-företag blir fler och allvarligare, och kraven på compliance genom hela värdekedjan blir tuffare, särskilt i samband med NIS 2, behövs samordnade insatser som fokuserar på patientsäkerhet men som också skyddar leverantörer från stora potentiella ekonomiska risker”, säger Anna-Lena Mann, affärsområdesansvarig på Plantvision. ”Cybersäkerhet måste helt enkelt byggas in i kundernas processer.”

Det första NIS-direktivet antogs av EU år 2016, och blev till nationell lagstiftning under 2018. Syftet är att skapa en hög gemensam säkerhetsnivå i samhällsviktiga nätverks- och informationssystem inom EU. Sedan dess har det hänt mycket inom både cybersäkerhet och inom samhällsviktiga branscher, inklusive Life Science, och i december 2020 föreslog EU-kommissionen att uppdatera direktivet. Uppdateringarna ska modernisera det tidigare direktivet så att det blir bättre anpassat efter nuvarande och framtida cybersäkerhetsbehov och när det nya direktivet väl antagits har industrin 18 månader på sig att implementera förändringarna.

Life Science är ett brett område som omfattar såväl läkemedel som medicinteknisk utrustning, och tyvärr ser vi intensifierade IT-attacker riktade mot företag i branschen”, säger Ingrid Waldheim på WithSecure . ”Liksom andra compliance-krav inom industrin är cybersäkerhet ett komplext område som ständigt utvecklas, vilket medför att våra kunder likaså behöver utvecklas för att kontinuerligt efterleva krav samt upprätthålla motståndskraft mot cyberhot. Via samarbetet med Plantvision kan vi erbjuda en koordinerad expertis för att hjälpa våra kunder med cybersäkerhet och compliance inom läkemedels- och medicinteknisk industri”, säger Ingrid Waldheim på WithSecure .

Tillsammans med WithSecure har vi över 50 års erfarenhet av att hjälpa Life Science företag att anpassa sina processer efter de regelverk som finns inom cybersäkerhet, och vi kommer inom kort att erbjuda workshops, events och utbildningar kring vad NIS 2 innebär och hur företag bör förhålla sig till det.

Relaterat innehåll

Cyber Security
Plantvision ingår partnerskap med Nozomi Networks
Läs mer
AI
Lilla Edet investerar i moderniserad VA-infrastruktur – redo för NIS2
Läs mer
Compliance
Plantvision och WithSecure intensifierar säkerhetssamarbete inom Life Science
Läs mer
Cyber Security
Plantvision ingår partnerskap med Nozomi Networks
Läs mer
AI
Lilla Edet investerar i moderniserad VA-infrastruktur – redo för NIS2
Läs mer
Compliance
Plantvision och WithSecure intensifierar säkerhetssamarbete inom Life Science
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT