Ljudet av succé

Tänk dig den optimala produktionsstyrningen som dominobrickor. För att den sista brickan ska falla måste kedjan vara perfekt. Du kan kalla oss professionella domino-byggare. 

En exponentiell ekvation

Okej, låt oss förklara det här så enkelt vi bara kan: effektiv produktion baserar sig på koordinerade arbetsflöden och aktiviteter. Det i sin tur bidrar till en hög och konsekvent kvalitet i produktionen. Genom att vi förbättrar din dagliga produktionsstyrning kan du nyttja kapaciteten bättre, öka snabbheten i informationsflödet och förbättra kontrollen på dina processer. Samtidigt som du får ett effektivt och datadrivet beslutsstöd som hjälper dig att göra smarta strategiska och operativa val för att hela tiden optimera verksamheten.

Tjänster inom Produktions-
styrning

Material och lager
Gott kvalitetsarbete är lika mycket ett detektivarbete. Men kan du spåra var material finns och hur stora mängder du faktiskt har på plats – ja, då har du inte bara koll på materialflödet, du kan dessutom minska kapitalbindningen, minimera produktionsbortfall och öka kvaliteten på produkten.  
Produktionsanalys
Älskar du att analysera data lika mycket som vi gör? Blir du också glad när du tänker på vilka möjligheter machine learning och multivariata modeller kan innebära för att vända din produktionsdata till dollartecken? Det är okej om du säger nej, det är ju därför vi gör det vi gör.
Arbetsflöden
Nyckeln till effektiv produktion är att hitta den där perfekta balansen mellan det digitala och analoga, mellan människa och maskin. Tydliga och prydliga instruktioner och checklistor in, korrekta och kompletta rapporter ut.  
Produktions- och driftstöd
För att du ska kunna ta rätt beslut behöver du ha kunna visualisera hela produktionen. Lättare sagt än gjort kanske när det i praktiken innebär att ha koll på allt ifrån produktionsutfall och kassation till ledtider, kapacitetsutnyttjande, förluster, planerat underhåll, incidenter och säkerhetsinformation. Tur att vi finns här då.  
Kvalitetskontroll
Alla områden du kan läsa om här hjälper dig att höja kvaliteten på din produktion och din produkt. Men kvalitetsarbete kan också handla om att integrera hanteringen av analys och data direkt i ditt system eller i arbetsprocessen. Som en egen liten självkörande motor, liksom.
Livscykelhantering av anläggningen
Men kontroll, styrning och spårning i all ära. I slutändan handlar det om att förvalta din anläggning, se till kollen blir mer än en punktinsats. Och ju större din anläggning är, desto viktigare blir det också att jobba kontinuerligt med kvaliteten. 
Order och batch
I den bästa av världar skulle du kunna styra er produktion genom att ha fullständig transparens på alla ordrar direkt ute på produktionsgolvet. I den bästa av världar fungerar kommunikationen lika bra åt ena som åt andra hållet. Och allra helst är den digital. Låter det som en omöjlig uppgift? Välkommen till den bästa av världar.  

Plattformar för Produktions-
styrning

Ta kontroll över din produktion och öka din konkurrenskraft med rätt produktionsstyrningsplattform.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vad behöver ni för stöd för att ta nästa steg i er digitaliseringsresa? Vi är här för att hjälpa! Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan samarbeta och driva ditt företag mot större framgång.
2w8pyeumee6qtqaisj1sow

Relaterat innehåll

Manufacturing
MES/MOM moderniserar tillverkande industrier
Läs mer
Manufacturing
Enkel tillgång till information underlättar underhåll
Läs mer
Produktionsstyrning
#8 Introduktion till avancerad produktionsdataanalys
Läs mer
Produktionsstyrning
#5 Vikten av produktionsdatainsamling (del 1)
Läs mer
Manufacturing
MES/MOM moderniserar tillverkande industrier
Läs mer
Manufacturing
Enkel tillgång till information underlättar underhåll
Läs mer
Produktionsstyrning
#8 Introduktion till avancerad produktionsdataanalys
Läs mer
Produktionsstyrning
#5 Vikten av produktionsdatainsamling (del 1)
Läs mer

Frågor och svar

En digital plattform för produktionen är en viktig pusselbit och ett hjälpmedel på resan mot Industri 4.0 och 5.0 för tillverkande företag.

MES-system är hjärtat i produktionen och det är centralt för att möjliggöra Industri 4.0 genom att integrera och automatisera produktionsprocesser. Som ett verktyg för digital transformation mot den smarta fabriken hjälper den här typen av system att sammankoppla maskiner, människor och kringliggande system. Genom att samla in och analysera realtidsdata förbättras produktiviteten, kvaliteten och flexibiliteten i tillverkningsprocesser. De möjliggör också prediktivt underhåll och optimering av resurser, vilket minskar driftstopp och ökar effektiviteten.

För de företag som siktar mot Industri 5.0 spelar MES-systemen en viktig roll genom att stötta och koordinera samarbete mellan människa och maskin. Även hållbarhetsuppföljning- och rapportering enligt bl.a. CSRD-direktivet underlättas och företag kan få koll på sin resursanvändning och minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan med hjälp av stöd från systemet.  Digitala produktionsplattformar och MES/MOM-lösningar integrerar automation med människans expertis, vilket gör företag bättre rustade för innovation, kundfokus och att hantera nya utmaningar och snabba förändringar mot en smartare och mer hållbar produktion.

När det gäller digitalisering av verksamhetsfunktioner hos tillverkande företag är det i huvudsak dessa fyra områden som är i fokus: Kvalitet, produktion, lager och underhåll.

Gräver vi djupare in i produktionsperspektivet så är det följande delar: Produktionsplanering (planering och schedulering), Materialflöden och tillverkningsflöden (routing), resurshantering (personal, behörigheter etc.), Utrustning och maskinstatus, produktinformation, frisläppning, kvalitetshantering (kvalitetskontroller, SPC, utbyte, kassationer, ombearbetning), produktionsuppföljning (stopporsaksanalys, tillgänglighet på utrustning, OEE), datainsamling (maskinuppkopplingar, manuell input, sensor, IIOT osv.), lager (lager, trucktransporter, materialbuffertar, inventering, QR- och streckkodsavräkning), automation och styrsystem.

Några centrala teknologier inkluderar:

 • Produktionsplanering- och schemaläggning från kundorder till leverans (möta leveransdatum, hantera förändringar i produktion baserat på material- och maskintillgäng och verkligt utfall per operation).
 • MES (Manufacturing Execution Systems): För övervakning och styrning av produktionsprocesser i realtid.
 • IIoT (Industrial Internet of Things): För att koppla samman maskiner och samla in data.
 • Big Data och AI: För att samla in och analysera stora mängder data och förbättra produktionsprocesser och beslutsfattandet (T.ex. kvalitetskontroller med AI eller analys av stora mängder processdata)
 • Automatisering och Robotik: För att automatisera manuella processer.
 • Digitala Tvillingar: För att snabbt kunna skapa digitala kopior av produktionsprocessen och se effekten av förändringar digitalt innan de införs i verkligheten.

För att få spårbarhet genom hela produktionen och möjlighet att agera och koordinera produktionen i realtid är det följande data som är i fokus:

 • Produktionsdata: Data om produktionshastighet, cykeltider, och maskinprestanda.
 • Kvalitetsdata: Data om defekter, återkallningar och kvalitetskontroller.
 • Underhållsdata: Data om maskinunderhåll och stillestånd.
 • Försäljningsdata: Data om order, försäljningstrender och kundfeedback.

OEE, som står för Overall Equipment Effectiveness, är ett nyckeltal som används för att mäta och förbättra effektiviteten i tillverkningsprocesser. På svenska används termen TAK, vilket står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet. OEE tar hänsyn till olika typer av produktionsförluster och delar upp dem i tre kategorier:

 • Tillgänglighet: Mäter förluster som uppstår på grund av stopptid.
 • Prestanda (Anläggningsutnyttjande): Mäter förluster som beror på att maskiner eller processer går långsammare än den maximala hastigheten.
 • Kvalitet: Mäter förluster av produkter som inte uppfyller kvalitetsstandarder.

Genom att kombinera dessa tre faktorer ger OEE en helhetsbild av hur effektivt en tillverkningsprocess fungerar. En hög OEE-värde indikerar en effektiv och optimerad produktion med minimala förluster.

Ett MES (Manufacturing Execution System) är ett system som övervakar, styr och samlar in information om produktionsprocesser i realtid. MES-system hjälper till att säkerställa effektivitet och kvalitet genom att integrera och optimera både processer och information från alla delar av produktionen. Den här typen av system blir hjärtat i produktionen och hjälper till att koordinera och optimera produktionsaktiviteter för att förbättra kvaliteten, effektiviteten och lönsamheten.

 • Produktionsplanering och schemaläggning
 • Resurs- och materialhantering
 • Produktionsövervakning och styrning
 • Kvalitetshantering
 • Spårbarhet
 • Arbetsorderhantering
 • Operatörshantering och digitala arbetsinstruktioner
 • Prestandaanalys och produktionsuppföljning
 • Rapporter och dashboards med produktionsdata i realtid
 • Integration med ERP och kringliggande system
Frågor om Produktionsstyrning?

Kontakta en expert

Erik Jansson, Consultant at Plantvision AB

Erik Jansson

Konsult Industry Information
Erik Jansson, Consultant at Plantvision AB
Erik Jansson
Konsult Industry Information
Orange watercolor pattern on dark background

Claes Engman

Senior Expert Specialist
Orange watercolor pattern on dark background
Claes Engman
Senior Expert Specialist

Bli en del av #teampv

Vi tycker att vi skiljer oss från andra konsultbolag. Mycket handlar om vår fina kultur där vi arbetar tillsammans och har ledare som genuint bryr sig. Det kanske är därför vi lockar till oss de bästa i branschen.

Hjälp oss
bygga framtiden!
17 lediga jobb

just nu