Plattformar för
Prouktions-
styrning

Produktionsstyrning är konsten att koordinera och optimera produktionens olika delar. Det handlar om att säkerställa resursanvändning, effektivitet och kvalitet. Genom noggrann planering, övervakning och ständig anpassning skapar produktionsstyrning en stabil grund för morgondagens framgångsrika produktion. 

applikationer

TrakSYS

TrakSYS är en komplett plattform som hjälper företag att öka produktiviteten och effektiviteten i sin produktion. Med sin konfigurerbarhet och unika möjlighet till modulär påbyggnad är TrakSYS en av de absolut mest mångfacetterade lösningar på marknaden inom MES/MOM.

Siemens Opcenter

Siemens Opcenter tillhandahåller en plattform med omfattande funktionalitet och applikationer inom MOM (Manufacturing Operations Management). Den skalbara plattformen kan hantera alla delar av tillverkningsprocessen och med sin branschspecifika funktionalitet stödjer Opcenter hela produktionen – oavsett bransch. 

Siemens COMOS

Siemens COMOS är en komplett programvarusvit för processanläggningars livscykel. Med moduler för allt från första idéskisserna till underhåll. All information och dokumentation finns i EN databas. COMOS är en lösning som är utvecklad att hantera alla former av teknisk information för produktionsanläggningar i allmänhet och processanläggningar i synnerhet. 

Siemens COMOS Walkinside

Siemens COMOS Mobile Worker (CMW) är en lösning för att komma åt anläggningsdata via mobila enheter. CMW är den naturliga förlängningen av COMOS, men kan kopplas till vilka datakällor som helst. Exempelvis ERP, underhållssystem, anläggningsregister, dokumenthanteringssystem och liknande. Få med dokumentation ut i fält, skapa checklistor för arbete och inspektion etc. Skanna tagg-brickor eller QR-koder för att söka i databasen.

AVEVA PI System

En kraftfull lösning som hjälper dig att omvandla produktionsdata till värdefulla insikter. PI Systemet kopplar ihop sensorbaserad data med system och användare så du kan optimera verksamheten med hjälp av realtidsstatistik. PI Systemet hjälper organisationer att identifiera nya verksamhetsinsikter och nya möjligheter.

AspenTech aspenONE

AspenTech erbjuder ett omfattande utbud av programvarulösningar för att förbättra och optimera en produktionsanläggning. Lösningarna är optimerade för ett brett spektrum av industrier, till exempel, läkemedel, kemi, process, papper & massa, livsmedel, infrastruktur samt energi & distribution.

PlantPerformance

PlantPerformance är vår egenutvecklade kraftfulla OEE/TAK-programvara. Det är en komplett lösning för att maximera din produktionseffektivitet.

skapa ett sömlöst produktionsflöde

Effektiv resurshantering

Genom att ha en centraliserad plattform kan du optimera resursanvändningen, inklusive arbetskraft, maskiner och material, för att minimera slöseri och maximera produktiviteten.

Smidig schemaläggning

Med rätt plattform kan du enkelt skapa och hantera produktionsscheman, vilket ger bättre planering och koordination av arbetsuppgifter för att undvika flaskhalsar och förseningar.

Realtidsövervakning

Genom att ha tillgång till realtidsdata och analysverktyg kan du övervaka produktionsprocessen och identifiera eventuella avvikelser eller problem i tid, vilket leder till snabbare åtgärder och minskade driftstopp.

Automatiserad datainsamling

Med en produktionsstyrningsplattform kan du automatisera insamlingen av produktionsdata från olika källor, vilket minskar manuell inmatning och fel och ger dig en mer exakt och uppdaterad bild av produktionsstatusen.

kommunikation och samarbete

En integrerad plattform underlättar kommunikationen och samarbetet mellan olika avdelningar och intressenter genom att erbjuda en gemensam informationskälla och kommunikationsverktyg.

förbättring och optimering

Med hjälp av analysfunktioner och rapporter som tillhandahålls av plattformen kan du identifiera möjligheter till förbättring och optimera produktionsprocessen över tiden, vilket leder till ökad effektivitet och kvalitet.

RELATERAt innehåll

Artificiell Intelligens i Life Science
Läs mer
Quality & Compliance
Leverantörsutvärdering inom Life Science
- 5 tips för att lyckas
Läs mer
Medtech & IVD
Maximera din verksamhets potential
- Digitalisering inom Life Science med eQMS
Läs mer
AI
Artificiell Intelligens i Life Science
- En växande kraft för innovation & regelefterlevnad
Läs mer
Quality & Compliance
Leverantörsutvärdering inom Life Science
- 5 tips för att lyckas
Läs mer
Medtech & IVD
Maximera din verksamhets potential
- Digitalisering inom Life Science med eQMS
Läs mer

Kontakta en expert

Linn Fransson, Consultant at Plantvision AB Linn Fransson, Consultant at Plantvision AB

Linn Fransson

Konsultchef Supply Chain and Production
Linn Fransson, Consultant at Plantvision AB Linn Fransson, Consultant at Plantvision AB
Linn Fransson
Konsultchef Supply Chain and Production