Morgondagens ingenjörsvetenskap

Vi är passionerade kring att avslöja de innersta hemligheterna bakom hur saker och ting fungerar och strävar ständigt efter möjligheter som kan ge upphov till det magiska ögonblicket av ett ”life hack”. Vår hängivenhet ligger inom området processteknik, en mångfacetterad värld av möjligheter som spänner över kemiska reaktioner, övervakning och styrning av små komponenter, till avancerad teknik som reglerar, optimerar och simulerar komplexa system för olika processer.

Det är i mötet mellan dessa olika element som nya perspektiv och energier kan uppstå – varje pusselbit kan vara nyckeln till en helt ny förståelse.

Kraften i innovativa lösningar

Vår intensiva nyfikenhet och hängivenhet riktar sig mot området processteknik som för oss omfattas av allt från komplexa kemiska reaktioner till precisionskonst som krävs för optimering, styrning, reglering och simulering av komplexa processer. Vårat mål är odla och ta till vara på kraften av innovativa lösningar och omsätta detta till robusta och användarvänliga lösningar. Vare sig ni vill optimera en befintlig process eller skapa en ny process kan vi vara eran motor eller partner i detta arbete.

Typiska roller som vi tar: Processingenjör, tekniskprojektledare, I&C ingenjör, automationsingenjör och process/produktutvecklare.

Tjänster inom Process Engineering

Anläggningsdesign
Utformning av processer och system, tillsammans med dimensionering och kartläggning av processtekniska anläggningar. Användning av intelligenta verktyg för att skapa optimerade, skalbara, reproducerbar och hållbara lösningar, bland annat med COMOS.
Processoptimering
Effektivisera produktionsutfall och resursanvändning samt analysera små eller stora mängder data och parametrar och genomföra förbättringar utifrån resultatet.
Förstudie Process
Genom en bred genomlysning av den befintliga processen, identifiera förutsättningar för ändringar, hinder och förbättringar. Utifrån funna möjligheter analysera affärsnyttan och förutsättningarna att bibehålla beskriven förbättring över tid.
Processautomation
Bred kompetens och förståelse för processautomation, processutrustning och processinstrumentering. Kombinerar det processtekniska med det mekaniska och det elektriska.
Inköp Processutrustning
Kravställning, dimensionering, utformning, och anskaffning av material och utrustning samt hantering av specifikationer, leverantörer och inköpen.
Processanalys
Utföra analyser på olika industriella processer för att se över eventuella gap och fokusområden för att förbättra flöden, minimera slöseri och öka effektiviteten. Aktivitet som kan utföras i samband med detta är att skapa verktyg från sensor till visualisering.
Kvalitet och säkerhet
Hitta rätt nivå på kvalitet och säkerhet. Införa processer och protokoll för att garantera en hög användarsäkerhet och produktkvalitet som ligger i linje med gällande branschstandarder och regler.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vad behöver ni för stöd för att ta nästa steg i er digitaliseringsresa? Vi är här för att hjälpa! Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan samarbeta och driva ditt företag mot större framgång.
2w8pyeumee6qtqaisj1sow

Relaterat innehåll

Digital transformation
#12 Effektivisera processanläggningskonstruktionen
Läs mer
Consulting
Overcoming six key challenges of Process Engineering & Design
Läs mer
Nytt kontor skapar möjligheter för fortsatt tillväxt i Göteborg
Läs mer
Digital transformation
#12 Effektivisera processanläggningskonstruktionen
Läs mer
Consulting
Overcoming six key challenges of Process Engineering & Design
Läs mer
Nytt kontor skapar möjligheter för fortsatt tillväxt i Göteborg
Läs mer
Frågor om Process Engineering?

Kontakta en expert

Fredrik Arrigucci, Business Area Manager, Consulting at Plantvision AB Fredrik Arrigucci, Business Area Manager, Consulting at Plantvision AB

Fredrik Arrigucci

Business Area Manager Consulting
Fredrik Arrigucci, Business Area Manager, Consulting at Plantvision AB Fredrik Arrigucci, Business Area Manager, Consulting at Plantvision AB
Fredrik Arrigucci
Business Area Manager Consulting

Bli en del av #teampv

Vi tycker att vi skiljer oss från andra konsultbolag. Mycket handlar om vår fina kultur där vi arbetar tillsammans och har ledare som genuint bryr sig. Det kanske är därför vi lockar till oss de bästa i branschen.

Hjälp oss
bygga framtiden!
18 lediga jobb

just nu