Cybersäkerhet för en trygg morgondag

Tänk dig att du i din verksamhet har kunskapen och full kontroll ifall det värsta händer. Statistik visar att många av incidenterna skulle kunna undvikas med bättre rutiner och kompetensutveckling av personal. Bedriver ni ett effektivt säkerhetsarbete? Har ni insikt och kontroll över vad som är bra och vad som brister? Cybersäkerhet handlar inte enbart om rätt säkerhetsnivå, och borde inte heller enbart vara en fråga för säkerhetsansvariga. Cybersäkerhet handlar om människor, processer och teknik och idag är digitala risker och hot en fråga för alla led i ett företag. Tillsammans kan vi skapa både medvetenhet samt ansvar.

Hot mot digitala system

Säkerhetskraven på er verksamhet skapar nya utmaningar. Gränsen mellan operativ teknik (OT) och informationsteknik (IT) blir allt suddigare. Det krävs att organisationer har tydlighet och effektiva processer för att ha en bra säkerhetsstrategi. Nationella myndigheter samt europeisk lagstiftning har ökat kraven då hotbilden idag ser annorlunda ut. Oavsett hur långt fram du är inom ämnet hos er, kan vi hjälpa er. Med bred och lång erfarenhet inom säkerhetsklassad och samhällskritisk verksamhet skräddarsyr vi lösningar och tjänster för just dig. Vi kan hjälpa dig med ert säkerhetsarbete, erbjuder utbildning och övning för att utveckla en bra säkerhetsnivå som utgår från att förebygga, förbereda, hantera och återställa. Skriv en rad till oss berättar vi gärna mer hur vi jobbar och kan hjälpa er.

Tjänster inom Cybersäkerhet

Risk- och Sårbarhetsanalys
Det blir allt viktigare att både titta på yttre och inre hot mot dina system. Gör en risk- och sårbarhetsanalys som tydligt visar vilka gap och risker ni har.
Säkra dina system
Inventera dina system, nätverk, enheter, roller, rutiner och policys. Här gäller det att begränsa attackytan samt göra en system- och nätverkshärdning. Vi kan även erbjuda penetrationstester.
NIS2 paketering
NIS2 innebär om att stärka EUs medlemsländer så de bli bättre rustade för cyberhot och säkerhetsincidenter. Vi har en metod där NIS2-kraven kan implementeras på ett effektivt och strukturerat sätt i er organisation.
Krishantering – din beredskapsstrategi
Vi har kunskap att leverera tekniska lösningar för samhällskritisk verksamhet och stödja verksamheten i förändringen. Vi hjälper dig att ta fram en krishanteringsplan som tydligt förklarar vem som utför vad samt hur i händelse av en incident.
Cybersecurity utbildning
Vi hjälper er att utbilda er personal kring vilka risker som finns, vad man bör tänka på samt hur man får en säkrare OT och IT miljö.
Cybersecurity som tjänst
Vi har ett brett utbud av cybersecurity tjänster, där du som kund kan välja vilken typ av hjälp du behöver och när. Allt ifrån rådgivning till säkerhetstekniker.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vad behöver ni för stöd för att ta nästa steg i er digitaliseringsresa? Vi är här för att hjälpa! Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan samarbeta och driva ditt företag mot större framgång.
2w8pyeumee6qtqaisj1sow

Relaterat innehåll

Cybersäkerhet
#18 Cybersäkerhet – vad bör du ha koll på? Intervju med My Bergdahl (Näringspolitisk expert)
Läs mer
Lilla Edet investerar i moderniserad VA-infrastruktur – redo för NIS2
Läs mer
Quality & Compliance
Det nya NIS2-direktivet: stärkt cybersäkerhet & ökade skyldigheter
Läs mer
Quality & Compliance
Ökade krav på cybersäkerhet inom EU – företag måste agera nu
Läs mer
Quality & Compliance
10 säkerhetskrav att implementera enligt NIS2
Läs mer
Cybersäkerhet
#18 Cybersäkerhet – vad bör du ha koll på? Intervju med My Bergdahl (Näringspolitisk expert)
Läs mer
Lilla Edet investerar i moderniserad VA-infrastruktur – redo för NIS2
Läs mer
Quality & Compliance
Det nya NIS2-direktivet: stärkt cybersäkerhet & ökade skyldigheter
Läs mer
Quality & Compliance
Ökade krav på cybersäkerhet inom EU – företag måste agera nu
Läs mer
Quality & Compliance
10 säkerhetskrav att implementera enligt NIS2
Läs mer
Frågor om Cybersäkerhet?

Kontakta en expert

Magnus Rosendahl

Business Advisor Cybersecurity
Magnus Rosendahl
Business Advisor Cybersecurity

Bli en del av #teampv

Vi tycker att vi skiljer oss från andra konsultbolag. Mycket handlar om vår fina kultur där vi arbetar tillsammans och har ledare som genuint bryr sig. Det kanske är därför vi lockar till oss de bästa i branschen.

Hjälp oss
bygga framtiden!
18 lediga jobb

just nu