Plattformar för
Produktions-
planering

Produktionsplanering är hjärtat i effektiviteten. Det handlar om att optimera resurser, schemalägga arbete och säkerställa effektivitet. Maximal effektivitet, automatiserad hantering av data och smidig planering blir möjligt när du har rätt verktyg. Ta steget mot en konkurrenskraftig morgondag med den perfekta plattformen för din produktionsplanering.

applikationer

Siemens Opcenter APS

Opcenter APS (Advanced Planning & Scheduling) är ett avancerat planerings- och scheduleringsvertyg som möjliggör planering och schemanläggning av produktion och tillverkning, samtidigt som systemet bidrar med ökad transparens i produktionen, högre produktivitet och förbättrad service till slutkunderna.

Opcenter Advanced Scheduling är en komplett programvara för att enkelt planera och schedulera din produktion. Tillgänglighet på resurser som maskiner, material, personal och övrig utrustning och dess faktiska kapacitet beaktas för att säkerställa det mest effektiva schemat utifrån just era produktionsbetingelser.

Ordrar planeras snabbt om med hjälp av inbyggd intelligens och regler i systemet medan planeraren också har möjlighet att manuellt justera schemat baserat på egen erfarenhet eller ny information. Opcenter APS ger underlag för beslut om övertid, prioritering av ordrar, uppdelning av produktionsbatcher och för att kunna ge rätt leveransbesked till slutkunden.

skapa ett sömlöst produktionsflöde

Kraftfull funktionalitet för att planera på strategisk, taktisk och detaljerad nivå

Avancerade algoritmer för att balansera kapacitet och efterfrågan

Snabbare orderbesked och ökad kundnöjdhet

Möjlighet att planera och planera om snabbt när omständigheterna förändras

Ökad transparens och kommunikation I produktionen

Scenarioplanering och stöd för snabba “what-if”-analyser

RELATERAt innehåll

Artificiell Intelligens i Life Science
Läs mer
Quality & Compliance
Leverantörsutvärdering inom Life Science
- 5 tips för att lyckas
Läs mer
Medtech & IVD
Maximera din verksamhets potential
- Digitalisering inom Life Science med eQMS
Läs mer
AI
Artificiell Intelligens i Life Science
- En växande kraft för innovation & regelefterlevnad
Läs mer
Quality & Compliance
Leverantörsutvärdering inom Life Science
- 5 tips för att lyckas
Läs mer
Medtech & IVD
Maximera din verksamhets potential
- Digitalisering inom Life Science med eQMS
Läs mer

Kontakta en expert

Morgan Bodin, Senior Consultant at Plantvision AB Morgan Bodin, Senior Consultant at Plantvision AB

Morgan Bodin

Konsult Supply Chain and Production
Morgan Bodin, Senior Consultant at Plantvision AB Morgan Bodin, Senior Consultant at Plantvision AB
Morgan Bodin
Konsult Supply Chain and Production