Plattformar för
Automation

Optimera din automation och ta kontroll över ditt företags framtid med rätt automationssystem. Maximal effektivitet, automatiserad hantering av data och smidig planering blir möjligt när du har rätt verktyg. Ta steget mot en konkurrenskraftig morgondag med den smartaste plattformen för automation.

applikationer

Siemens SIMIT

Simuleringsplattformen SIMIT möjliggör omfattande tester av automationssystem och erbjuder utbildningsmiljöer för operatörer innan det verkliga systemet tas i drift. Detta skapar goda möjligheter till processoptimering och kunskapsöverföring vilket resulterar i minskad driftsättningstid och avsevärt förkortad ”time-to-market”. Sammantaget innebär detta mer effektivitet under hela livscykeln för tillverknings- och processanläggningar.

PCS7/PCSNeo

Siemens SIMATIC PCS 7 och SIMATIC PCS neo är distribuerade styrsystem (DCS) som är utmärkta automationslösningar för krävande applikationer och processer. De är flexibla, kraftfulla och driftsäkra system som säkerställer optimal tillgänglighet och smidig hantering under hela dess livscykel.

TIA -portal

Siemens Totally Integrated Automation Portal (TIA -Portal) är en skalbar plattform som tillhandahåller en bred tillgång av digitaliserade automationstjänster. Det är en konkurrenskraftig lösning som går att växa med, kontinuerligt utveckla och digitalisera sin verksamhet.

skapa ett sömlöst automationsflöde

Kortare ”time-to-market”

Kvalitetssäkring

Processoptimering

RELATERAt innehåll

Optimera säkerheten & effektiviteten
Läs mer
Cybersäkerhet
Informationssäkerhet & infrastruktur
Minska risken för cyberattacker inom Life Science
Läs mer
Quality & Compliance
Meeting data integration challenges with ALCOA+
Läs mer
Medtech & IVD
Optimera säkerheten & effektiviteten
Professionell leverans- och installationsbesiktning av medicinteknisk utrustning
Läs mer
Cybersäkerhet
Informationssäkerhet & infrastruktur
Minska risken för cyberattacker inom Life Science
Läs mer
Quality & Compliance
Meeting data integration challenges with ALCOA+
Läs mer

Kontakta en expert

Marcus Rickardsson, Technology Solutions Manager at Plantvision AB Marcus Rickardsson, Technology Solutions Manager at Plantvision AB

Marcus Rickardsson

Business Area Manager Solutions
Marcus Rickardsson, Technology Solutions Manager at Plantvision AB Marcus Rickardsson, Technology Solutions Manager at Plantvision AB
Marcus Rickardsson
Business Area Manager Solutions