INTERAKTIVA
E-UTBILDNINGAR

Bra kontinuerligt lärande är grunden i företag som anpassar sig efter omvärldens snabba förändringar med lätthet. För att möta behoven av morgondagens lärande anpassar Plantvision eAcademy utbildningarna efter individ, roll och organisation.

Våra e-learnings på Plantvision eAcademy möter behoven att genomföra utbildningar när det passar dig, i den takt det passar dig, och ger möjlighet till repetition. Skräddarsy ditt lärande med hjälp av våra paketeringar för att möta behovet hos din organisation.

Framtidens lärande
är on-demand,
kontinuerligt & hållbart

Med dagens fokus på hållbarhet är resande till utbildning en utmaning för många, både ur ett kostnads- och hållbarhetsperspektiv. Våra e-utbildningar är on-demand vilket gör att att du kan gå utbildningen utan att behöva resa, på valfri plats, när det passar dig och i ditt tempo.

Våra paketeringar hjälper dig skräddarsy lärandet och en möjlighet att möta olika organisationers & rollers specifika behov.

Vi erbjuder kompetensutveckling genom skräddarsydda lösningar för din organisation, allt från öppna lärarledda utbildningar till företagsanpassade kurser och som utbildningspartner. Som utbildningspartner hjälper er se över hela organisationens behov och ser till att ni är uppdaterade inom rådande regelverk.

offert på Flera licenser

Önskar ni köpa in en större mängd utbildningar eller licenser kan ni begära separat offert.

Framtidens lärande är
on-demand, kontinuerligt & hållbart

Med dagens fokus på hållbarhet är resande till utbildning en utmaning för många, både ur ett kostnads- och hållbarhetsperspektiv.

Interaktiva e-utbildningar är on-demand vilket gör att du kan gå utbildningen utan att behöva resa, på valfri plats, när det passar dig och i ditt tempo.

För att möta olika organisationers och rollers specifika behov, kan du skräddarsy ditt lärande med hjälp av våra paketeringar eller med anpassade lösningar just för er.

Med oss som utbildningspartner ser vi tillsammans över er organisations behov och håller er uppdaterade inom rådande regelverk.

offert på Flera licenser

Önskar ni köpa in en större mängd utbildningar eller licenser kan ni begära separat offert.

e-learning

LäkemedelMedicinteknik
Aseptisk produktion
Principer för steril och aseptisk produktion
Läs mer
LäkemedelMedicinteknik
GAMP 5
Kvalitetssäkring av datoriserade system
Läs mer

Frågor och svar