INTERAKTIVA
E-UTBILDNINGAR

Våra e-learnings på PlantVision eAcademy möter behoven att genomföra utbildningar när det passar dig, i den takt det passar dig, och ger möjlighet till repetition. Våra paketeringar ger möjlighet att skräddarsy ditt lärande och möjlighet att möta olika organisationers behov.

Bra kontinuerligt lärande är grunden i företag som anpassar sig efter omvärldens snabba förändringar med lätthet. För att möta behoven av morgondagens lärande anpassar Plantvision eAcademy utbildningarna att passa efter individ, roll och organisation.

Framtidens lärande
är on-demand,
kontinuerligt & hållbart

Med dagens fokus på hållbarhet är resande till utbildning en utmaning för många, både ur ett kostnads- och hållbarhetsperspektiv. Våra e-utbildningar är on-demand vilket gör att att du kan gå utbildningen utan att behöva resa, på valfri plats, när det passar dig och i ditt tempo.

Våra paketeringar hjälper dig skräddarsy lärandet och en möjlighet att möta olika organisationers & rollers specifika behov.

Vi erbjuder kompetensutveckling genom skräddarsydda lösningar för din organisation, allt från öppna lärarledda utbildningar till företagsanpassade kurser och som utbildningspartner. Som utbildningspartner hjälper er se över hela organisationens behov och ser till att ni är uppdaterade inom rådande regelverk.

offert på Flera licenser

Önskar ni köpa in en större mängd utbildningar eller licenser kan ni begära separat offert.

Framtidens lärande är on-demand, kontinuerligt & hållbart

Med dagens fokus på hållbarhet är resande till utbildning en utmaning för många, både ur ett kostnads- och hållbarhetsperspektiv.
Våra e-utbildningar är on-demand vilket gör att att du kan gå utbildningen utan att behöva resa, på valfri plats, när det passar dig och i ditt tempo.

Våra paketeringar hjälper dig skräddarsy lärandet och en möjlighet att möta olika organisationers & rollers specifika behov.

Vi erbjuder kompetensutveckling genom skräddarsydda lösningar för din organisation, allt från öppna lärarledda utbildningar till företagsanpassade kurser och som utbildningspartner. Som utbildningspartner hjälper er se över hela organisationens behov och ser till att ni är uppdaterade inom rådande regelverk.

offert på Flera licenser


Önskar ni köpa in en större mängd utbildningar eller licenser kan ni begära separat offert.

e-learning

Laboratory
GAMP 5
kvalitetssäkring av datoriserade system
Läs mer och köp
Pharma & Biotech
NYHETER GAMP 5  ED.2
news in the second edition of GAMP 5
Läs mer och köp

Frågor och svar