MES/MOM moderniserar tillverkande industrier

Tillverkande industrier ställs idag inför en allt större komplexitet och förändrade omständigheter. Detta ställer högre krav på förmågan att ställa om produktionen. För att kunna tackla dessa utmaningar och samtidigt kunna åstadkomma förbättringar i produktionen är digitalisering synonymt för framgång. I den här artikeln djupdyker vi i vad som gör MES/MOM (Manufacturing Execution System/Manufacturing Operations Management) till en central lösning för den moderna tillverkningsindustrin. Vi ger dig insikter i hur en MES-/MOM-lösning kan stötta alltifrån produktivitet och kvalitet till förbättrad lönsamhet.

Verkstads- och tillverkningsindustrierna har genomgått stora förändringar ända sedan de tidiga industriella revolutionerna. Idag handlar förändringarna i stor utsträckning om digitalisering, då högre krav ställs på spårbarhet, kundanpassade lösningar, ett bredare utbud av produkter och mer frekvent ändrade specifikationer. En allt högre komplexitet i försörjningskedjan, materialhanteringen och utförandet av tillverkningen, gör ett manuellt arbetssätt väldigt sårbart.

Vi ser dessutom en mer rörlig arbetsmarknad plus ett generationsskifte, där erfaren personal går i pension, vilket också är något som påverkar industrin. Digitalisering av personberoende kunskap och pappersbaserade processer blir alltmer avgörande för att säkerställa effektiv upplärning av nya medarbetare.

Tillverkande företag som har digitaliserat processerna genom tillverkningskedjan är bättre rustade för att snabbt agera på förändrade omständigheter på marknaden och ser förbättrad produktivitet, lönsamhet och kvalitet som resultat. Många företag är på god väg att lyckas, medan andra är i startgroparna, där begrepp som MES, MOM och Industry 4.0 börjar cirkulera.

Vad är egentligen MES/MOM?

MES (Manufacturing Execution System) digitaliserar operatörers/montörers arbetsflöden, ger utförandestöd och arbetsinstruktioner, samt ger spårbarhet på vem som gjorde vad, med vilket material och till vilken slutprodukt.

MOM (Manufacturing Operations Management) är ett bredare begrepp där olika moduler eller system tillsammans ger ett digitalt stöd och transparens genom produktionsprocesserna. En MOM-plattform sammanlänkar samtliga produktionsprocesser för att möjliggöra till exempel kvalitetshantering, avancerad produktionsplanering, MES och hantering av produktutveckling.

Hur kan systemstöd som MES/MOM stötta produktionen?

Många företag använder idag Excel för sin produktionsplanering och materialhantering. Man är beroende av manuella uppdateringar och förändringar. Det som ofta glöms bort eller tas för givet är att alla delar i en produktion är viktiga.

Genom införande av MES/MOM kan man enkelt få insyn i hela verksamheten genom att visualisera produktionsflödet och identifiera flaskhalsar. Man blir flexibel i produktionen då man kan gasa och bromsa på ett planerat sätt. Man kan även visualisera produktionens relevanta nyckeltal i realtid för till exempel ledning eller kund.

Man ökar sin produktivitet, har betydligt snabbare upplärning av personal i produktionen, säkerställer hög kvalitet och har tillgängliga data att agera på, samt att förbättra verksamheten utifrån.

En MES-/MOM-plattform har en stor inverkan på hur man lyckas i sin framtida och moderna produktion och gör produktionen väl rustad för förändring.

Framgångsrik implementering av MES/MOM

Många företag är intresserade av att digitalisera och komma framåt men vet inte riktigt var man ska börja. Ett vanligt misstag är att ett digitaliseringsprojekt utförs som flera, mindre initiativ, vilket kan leda till att de olika satsningarna inte alltid stödjer varandra, att det blir svårt att skapa ett flöde och en helhet.

För att komma i gång bör man börja med att analysera sin verksamhet, vad fungerar tillräckligt bra, och var är processen mindre effektiv, identifiera var man har mest nytta av att göra en förändring, skapa en målbild och sedan prioritera.

Involvera medarbetarna tidigt för att få den bästa lösningen på plats och de framtida användarna med på tåget. Skapa en kärntrupp som kan driva frågorna över tid. Det är viktigt att ha i åtanke att vägen till att modernisera sin verksamhet inte bara handlar om ett systemstöd, utan är en långsiktig verksamhetsförändring med ständiga små förbättringar. Ett framgångsrikt införande av MES/MOM handlar mycket om att man som företag måste våga se helheten.

Lär av andra branscher och/eller ta med fördel med en utomstående aktör i implementeringsprojektet. Man blir lätt hemmablind och ibland kan det vara lättare att se saker utifrån. En annan industri kanske redan har löst samma problem. Alla industrier har sina styrkor och svagheter och med hjälp av ett nytt perspektiv kan man kombinera och sätta samman sin nya ”mönsterfabrik”.

Sammanfattningsvis: se möjligheterna, involvera verksamheten, samla data och visualisera.

I denna artikel

Relaterat innehåll

Manufacturing
Framgångsrik projektledning
Läs mer
Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
Manufacturing
#17 Podden ”Beyond Tomorrow – Underhåll” live-sänds från Underhållsmässan 2024
Läs mer
Manufacturing
Framgångsrik projektledning
Läs mer
Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
Manufacturing
#17 Podden ”Beyond Tomorrow – Underhåll” live-sänds från Underhållsmässan 2024
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT