Mattias Anderson 

”Alla uppdrag och kunder är olika, så ingen dag är den andra lik”
Mattias Anderson, Plantvision AB Mattias Anderson, Plantvision AB

Möt Mattias, Specialist (aka ninja) inom validering av eQMS – PlantVision Compliance. Hos oss jobbar många skarpa hjärnor och tack vare deras kompetenser, engagemang och vilja att utvecklas skapar de gemensamt en vilja att prestera sitt bästa och dessutom samtidigt skapa (förmodligen) världens bästa arbetsplats. Vi kunde inte vara stoltare över att få presentera en av våra specialister på Plantvision Compliance – Mattias Anderson. 

Jag arbetar med implementering och validering/kvalificering av elektroniska kvalitetssystem, så kallade eQMS, för olika Life Science-företag. Bland annat Simploud eQMS. I mina eQMS-uppdrag har jag rollen som projekt- och valideringsledare. Jag utför förstudier, hjälper kunden att författa URSer utifrån deras behov, planerar och koordinerar arbetet mellan leverantör och kund samt att jag hjälper till med att ta fram valideringsdokumentation och att genomföra testning enligt gällande regelverk”, berättar Mattias.

 Arbetet kan variera från dag till dag och från uppdrag till uppdrag. Alltifrån att jobba i tajta team till att arbeta på sin egen kammare.

Det kan variera väldigt mycket beroende på vilken fas projekten är i och vilka aktiviteter som pågår. Tidigt i projekten är det viktigt att genomföra riskbedömningar och att kartlägga vilka krav och behov som finns för de system som ska införas, då blir det ofta många arbetsmöten och workshops. Senare i projekten blir det mer individuellt arbete med att ta fram dokumentation och genomföra testning. Normalt har jag flera uppdrag parallellt så det är nästan alltid många aktiviteter som pågår samtidigt och det blir aldrig en dag som är den andra lik”, förklarar han.

 Våra kunder ställs dagligen inför olika utmaningar som kräver aktioner och det är där Mattias och kollegorna på Plantvision får möjlighet att bistå och lyfta kunden framåt och uppåt.

En vanlig utmaning är att det system som ska implementeras ska användas av många olika funktioner inom företaget, och då blir det viktigt att arbeta tvärfunktionellt för att säkerställa att alla slutanvändare och intressenter blir nöjda med implementeringen av systemet i slutändan. En annan vanlig utmaning är att det redan finns befintliga pappersbaserade arbetsprocesser på plats som behöver anpassas till ett digitalt arbetssätt för att kunna möjliggöra en implementation av ett eQMS”, avslutar Mattias.

 

 

 

 

Mattias Anderson

Roll: Seniorkonsult Quality and Compliance
Team: Compliance
Placering: Kista

Möt fler medarbetare

People talking in a crowded restaurant People talking in a crowded restaurant

Lär dig mer om team
Compliance

Vi är övertygade om att varenda en av våra medarbetare sitter på fantastisk kunskap och unika erfarenheter som gör oss som företag bättre. Här berättar några av dem hur det är att jobba på en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Modern woman consultant in discussion Modern woman consultant in discussion
Smiling people looking on a snowy street Smiling people looking on a snowy street
Modern woman consultant in discussion Modern woman consultant in discussion
Smiling people looking on a snowy street Smiling people looking on a snowy street

Mer om livet på Plantvision