Kristina Eneling

”Plantvision finns med mig som bollplank om jag stöter på utmaningar”
Kristina Eneling, Consultant at Plantvision AB

Tillsammans är man starkare. Oavsett om man är ensam konsult ute på uppdrag, är ute på samma uppdrag som andra Plantvision-kollegor eller arbetar remote – man har alltid hela Plantvision med sig. Detta är något som Kristina Eneling, seniorkonsult inom Quality Management, värdesätter.

Plantvision finns med mig som bollplank om jag stöter på utmaningar – det är alltid någon annan kollega som har jobbat med något liknande problem som kan komma med bra förslag på lösningar. Jag får även hjälp med avlastning eller prioriteringar om det skulle behövas. I vissa fall kan mer teknisk expertis behövas i projektet, och då kan jag alltid fråga någon ’hemma på PV’”, säger Kristina.

Hon jobbar som seniorkonsult med fokus på valideringsledning av datoriserade system (CSV). Som valideringsledare är hennes roll att hjälpa kunderna att få kontroll, och att hålla rätt kvalitet, på sina kvalitetskritiska system.  Genom hela dess livscykel.

Jag är med vid nya systemimplementationer, förändringsarbeten som behövs under förvaltningsfasen och även i projekt gällande avveckling, dvs hur man ”pensionerar” system och den data som finns i systemen när de inte längre behövs. Jag ansvarar för att ta fram all valideringsdokumentation som krävs för att systemet ska vara compliant och fungera för avsett bruk. Jag koordinerar även olika tvärfunktionella resurser i de olika valideringsaktiviteterna”, förklarar hon.

Kristina har i sin roll som konsult en viktig roll att spela ute hos kunder. Hon finns där för att se till att de uppfyller de höga regulatoriska kraven som finns inom läkemedelsbranschen. Säkerställa att de hanterar kvalitetskritiska data på rätt sätt.

Jag definierar vad som är kvalitetskritiskt och vad som är viktigt för processen där just detta system ska användas. Jag sammanställer också vilka risker som finns om systemet eller processen inte fungerar som det är tänkt. Risker och problemlösning är något jag brinner för!”, säger Kristina.

Genom att ställa stöttande frågor till kunden hjälper jag dem att nå kärnan – vad är viktigt och hur säkerställer vi att det fungerar som det ska? Många gånger kan jag med ett utifrån-perspektiv se andra fallgropar än den interna arbetsgruppen, och jag kan då ge förslag på bra lösningar för de utmaningar som identifieras”, fortsätter hon.

Hennes roll är många gånger utmanande, men framför allt rolig. Det händer att kunden och verksamheten inte har tillräckligt med tid och resurser för att klara av sina delar i projekten. Ibland saknas också kunskapen. Då det ändå är de som ska använda systemet och arbeta enligt processen sedan så är det en utmaning. Kristina vet dock hur hon ska ta sig an det på bästa sätt.

Kommunikationen måste fungera. Tydlig uppstart, förväntningsdialoger och rollfördelning är A och O. Alla måste vara med på vad som ska göras, varför, när och av vem – och förstå att alla jobbar tillsammans mot samma mål. När man väl har en gemensam bild är täta uppföljningar med en närvarande projektledare guld värt. Det är också en framgångsfaktor att ha en tydlig beställare och beslutsfattare med sig, annars är det lätt att projektet trampar runt i cirklar. För min egen del som valideringsledare är det väldigt viktigt att ha en bra dialog med QA för datoriserade system, projektledaren samt systemägaren där det behövs”, berättar hon.

Kristina Eneling

Roll: Seniorkonsult Quality and Compliance
Team: Compliance
Placering: Kista

Möt fler medarbetare

People talking in a crowded restaurant

Lär dig mer om team
Compliance

Vi är övertygade om att varenda en av våra medarbetare sitter på fantastisk kunskap och unika erfarenheter som gör oss som företag bättre. Här berättar några av dem hur det är att jobba på en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Modern woman consultant in discussion
Smiling people looking on a snowy street
Modern woman consultant in discussion
Smiling people looking on a snowy street

Mer om livet på Plantvision