Uppfyller ditt företag NIS2-direktivet?

– GAP-analysen ger dig svaren
NIS2-direktivet har redan trätt i kraft och i närtid kommer även de kompletterande nationella kraven att behöva uppfyllas. Det brådskande behovet som många företag står inför behöver ageras på redan idag, för att kunna säkerställa att just era processer och system håller den höga säkerhetsnivå som de aktuella lagarna och reglerna kräver imorgon. GAP-analys är ett utmärkt första steg.

Varför ska jag göra en GAP-analys?

GAP-analys är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att belysa vilka delar av verksamheten som behöver tillsyn och hur arbetet ska prioriteras, så att ni är redo när lagkraven kräver det.

En grundlig GAP-analys utförs för att identifiera skillnader mellan ditt nuvarande ledningssystem och de nya regelverken. Den noggranna analysen är helt avgörande för att kunna urskilja differenser mellan företagets nuvarande säkerhetsnivåer och de krav som ställs i NIS2-direktivet, vilket säkerställer att er verksamhet uppfyller regelverket och minimerar riskerna för säkerhetsincidenter.

Vilka är mina nästa steg?

GAP-analysen kommer att ge våra experter, och dig, svaren på vilka nödvändiga nästa steg som väntar din verksamhet, för att i slutänden kunna uppfylla hela NIS2-direktivet. Det kan röra som en eller flera av de som kallas ”de 10 säkerhetskraven”.

  1. Policy för riskanalyser och informationssystemens säkerhet
  2. Incidenthanteringsprocess och incidentrapportering inom 24h, 72h och 1 månad
  3. Krishantering, kontinuitetshantering, driftkontinuitet och säkerhetskopiering
  4. Säkerhet i leverantörskedjan
  5. Säker utveckling och sårbarhetshantering (egenutvecklade samt vid inköp)
  6. Internrevisioner och penetrationstester
  7. Utbildning i cybersäkerhet och cyberhygien
  8. Kryptering och policy för krypteringsalgoritmer
  9. Personalsäkerhet, åtkomstkontroll och tillgångsförvaltning
  10. Multifaktorsautentisering, krypterad videokonferenssystem och krypterade nödkommunikationssystem

 

Vi kan erbjuda ett heltäckande stöd för att hjälpa ditt företag att möta säkerhetskraven och stärka din verksamhets motståndskraft. Med vår expertis och omfattande tjänsteutbud, inte minst inom just cybersäkerhet, NIS2 och GAP-analys, kommer ditt företag att vara väl förberett när framtidens säkerhetskrav inte bara knackar på dörren, utan öppnar den på vid gavel.

Vänta inte för länge, tjoff säger det bara och så har ännu mer tid hunnit passera. Tid som ni kanske inte har råd att bli av med?

Pst! Är du inte helt säker på vad NIS2-direktivet innebär? Klicka här

Kontakta oss för en GAP-analys

Genom att börja identifiera de gap du har i din verksamhet får du en tydlig bild av vad ni behöver göra för att leva upp till NIS2-regelverket.
r5narew5ee6iawaisjrxa

Relaterat innehåll

Cybersäkerhet
#22 Hur kan man öka cybersäkerheten inom OT-miljöer?
Läs mer
Quality & Compliance
Det nya NIS2-direktivet: stärkt cybersäkerhet & ökade skyldigheter
Läs mer
Quality & Compliance
Ökade krav på cybersäkerhet inom EU – företag måste agera nu
Läs mer
Quality & Compliance
10 säkerhetskrav att implementera enligt NIS2
Läs mer
Cybersäkerhet
#22 Hur kan man öka cybersäkerheten inom OT-miljöer?
Läs mer
Quality & Compliance
Det nya NIS2-direktivet: stärkt cybersäkerhet & ökade skyldigheter
Läs mer
Quality & Compliance
Ökade krav på cybersäkerhet inom EU – företag måste agera nu
Läs mer
Quality & Compliance
10 säkerhetskrav att implementera enligt NIS2
Läs mer
Frågor om NIS2 GAP-analys?

Kontakta en expert

Beatrice Orback, Teamleader, Plantvision AB

Beatrice Orback

Teamleader/Consultant Health Care
Beatrice Orback, Teamleader, Plantvision AB
Beatrice Orback
Teamleader/Consultant Health Care

Magnus Rosendahl

Business Advisor Cybersecurity
Magnus Rosendahl
Business Advisor Cybersecurity

Bli en del av #teampv

Vi tycker att vi skiljer oss från andra konsultbolag. Mycket handlar om vår fina kultur där vi arbetar tillsammans och har ledare som genuint bryr sig. Det kanske är därför vi lockar till oss de bästa i branschen.

Hjälp oss
bygga framtiden!
17 lediga jobb

just nu