Det nya NIS2-direktivet: stärkt cybersäkerhet & ökade skyldigheter

Det nya NIS2-direktivet (Network and Information Security) har skapat en betydande våg av förändring inom digital säkerhet i Europa. Direktivet, som bygger vidare på den tidigare NIS-lagstiftningen, syftar till att stärka cybersäkerheten och hanteringen av digitala hot i medlemsländerna. Med dess breda omfattning och tyngdpunkt på kritisk infrastruktur och digitala tjänster har direktivet potential att påverka ett brett spektrum av aktörer.

Det nya NIS2-direktivet (Network and Information Security) har skapat en betydande våg av förändring inom digital säkerhet i Europa. Direktivet, som bygger vidare på den tidigare NIS-lagstiftningen, syftar till att stärka cybersäkerheten och hanteringen av digitala hot i medlemsländerna. Med dess breda omfattning och tyngdpunkt på kritisk infrastruktur och digitala tjänster har direktivet potential att påverka ett brett spektrum av aktörer.

NIS2-direktivet: Europas nyaste sköld mot digitala hot

För företag inom Life Science-sektorn kan uppdateringen av direktivet ha betydande konsekvenser och påverkan. Ökade cybersäkerhetskrav, skydd av forskningsdata och krav på incidentrapportering för att nämna några områden. Detta för att säkra vår digitala framtid och stärka vårt cyberförsvar.

NIS2-direktivet har förstärkt kraven på medlemsländerna att etablera nationella strategier och samarbeta närmare för att möta de ökande hoten mot digital infrastruktur. Tidigare berörda sektorer, som hälso- och sjukvården, har nu utvidgats och en viktig nyhet är att fler sektorer nu inkluderas, som exempelvis tillverkare av medicinteknisk utrustning och digitala tjänsteleverantörer som molntjänster och plattformsföretag. Dessa aktörer förväntas upprätthålla höga cybersäkerhetsstandarder och rapportera allvarliga incidenter till myndigheter.

Samarbete över gränserna

En annan viktig aspekt av NIS2 är kravet på medlemsländer att etablera samverkansmekanismer och nationella samordningsgrupper för att hantera digitala incidenter mer effektivt. Detta kommer att bidra till snabbare informationsutbyte och samordnade åtgärder vid storskaliga incidenter.

Direktivet betonar också behovet av att genomföra regelbundna riskbedömningar och att utse särskilda ansvariga myndigheter för att övervaka och handha efterlevnaden. Samtidigt betonas vikten av att skydda känslig information och att samarbeta med företag och organisationer för att förbättra reaktionen på incidenter.

I korthet, det nya NIS2-direktivet innebär en bredare och mer ambitiös syn på cybersäkerhet, med ökade skyldigheter för medlemsländer och aktörer inom en mängd olika sektorer. Genom att stärka skyddet av kritisk infrastruktur och digitala tjänster samt genom ökad samverkan och informationsutbyte strävar NIS2-direktivet efter att göra det europeiska digitala landskapet mer motståndskraftigt mot cyberhot i en alltmer digitaliserad värld.

Tror du att ditt företag kan komma att påverkas av NIS2? Kontakta en av våra experter så hjälper vi dig att möta de nya kraven.

I denna artikel

Relaterat innehåll

Medtech & IVD
Optimera säkerheten & effektiviteten
Läs mer
Quality & Compliance
Meeting data integration challenges with ALCOA+
Läs mer
Medical Device Software
Medicinteknisk mjukvaras centrala roll inom Life Science: Från banbrytande forskning till strikt reglerad användning
Läs mer
Medtech & IVD
Optimera säkerheten & effektiviteten
Läs mer
Quality & Compliance
Meeting data integration challenges with ALCOA+
Läs mer
Medical Device Software
Medicinteknisk mjukvaras centrala roll inom Life Science: Från banbrytande forskning till strikt reglerad användning
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT