Plantvision accelererar kunskapsöverföring inom planerbar fossilfri energi

Europas främsta experter knyts till mentorskapsprogram.
Bright yellow sunrise over a cornfield Bright yellow sunrise over a cornfield

Plantvision går i bräschen med att säkra kompetensen hos framtidens energiingenjörer genom att säkerställa att Sveriges planerbara fossilfria elproduktion håller högsta tänkbara nivå och att ingen kunskap går förlorad.

Genom att knyta till oss några av Sveriges, och Europas, absolut främsta seniora individer inom området kommer vi, genom vårt mentorskapsprogram, att ta tillvara på all den arbetslivserfarenhet och kunskap som dessa personer besitter. Kunskapsöverföringen till den yngre generationen kommer att diktera villkoren för hur väl vi kommer att kunna hantera olika energisystem i framtiden, inte minst riktat mot kärnkraften”, säger Göran Engberg, Senior Advisor Energy Systems på Plantvision.

Klimatutmaningar sätter en ny tidsram för omställning – läget är akut

Omställningen till tex fossilfritt stål och elektrifiering av transporter är något som måste ske i närtid för att klara de klimatutmaningar världen står inför. För Sveriges del skulle den omställningen innebära att ca 150 TWh* el per år skulle behöva tillföras, en siffra som motsvarar ca 15 000 normalstora vindkraftverk eller, uppskattningsvis, 20 kärnkraftverk.

Plantvision har tagit det strategiska beslutet att aktivt delta i omställningen som sker i Sverige, Norden och Europa. Med en gedigen bakgrund inom processteknik, digitalisering av produktion samt etablerad säkerhetskultur har företaget en solid grund att stå på. Med expertområden så som projektledning, digitalisering, stora kärnkraftverk, SMR (små modulära reaktorer) samt storskalig energilagring är Plantvisions ambition att ta position och visa vägen framåt.

Vi besitter den seniora spetskompetensen som kommer att krävas för att kunna hantera det som kommer att bli en explosionsartad utveckling av robust, planerbar fossilfri energi. Att dessutom, med hjälp av vårt mentorskapsprogram, kunna förse kommande generation med all denna kunskap kommer att bli helt avgörande. Den samlade kunskapsnivån hos våra konsulter kommer bli svårslagen”, konstaterar Göran Engberg.

Kompetensförsörjning i tid en avgörande faktor

Svenskt Näringsliv släppte i september 2022 en rapport, ”Startprogram för ny kärnkraft”. I den beskrivs bla hur Sverige är mitt uppe i en omfattande omställning. Landets välstånd har till stor del byggts på god tillgång till billig el. På kort tid ska fossila bränslen fasas ut, enorma system ska förändras och Sverige ska vara ledande i omställningen. För att möta klimatmålen, samtidigt som Sverige fortsatt bygger välstånd och tillväxt, behövs ett kostnadseffektivt elsystem som levererar fossilfri el när och där det behövs. Vidare beskrivs i rapporten vikten av just kompetensförsörjning och forskning samt att detta startar i tid.

Plantvisions mentorskapsprogram utgör en unik möjlighet för nästa generations energiingenjörer som erbjuds chansen att ta rygg på mentorer med minst 30 års erfarenhet av energisystem och, mer specifikt, planerbar, fossilfri elproduktion.

Behovet av ett planerbart, robust och fossilfritt energisystem är både akut och absolut nödvändigt. Plantvisions medarbetare utgör en enorm komptensbank och, i och med mentorskapsprogrammet, kan vi nu säkerställa att den yngre generationen får vara en del av en unik kompetensöverföring. Vi, som företag, måste göra vad vi kan idag för att kunna tillgodose morgondagens behov. Och vi är på god väg att nå dit”, säger Plantvisions VD, Simon Thuresson.

Artikelförfattare

Fredrik Arrigucci, Business Area Manager, Consulting at Plantvision AB Fredrik Arrigucci, Business Area Manager, Consulting at Plantvision AB
Fredrik Arrigucci
Business Area Manager Consulting

Artikelförfattare

Fredrik Arrigucci, Business Area Manager, Consulting at Plantvision AB Fredrik Arrigucci, Business Area Manager, Consulting at Plantvision AB
Fredrik Arrigucci
Business Area Manager Consulting

Relaterat innehåll

Företagsnyhet
Plantvision återigen i topp – Great Place to Work® för 8:e året i rad
Läs mer
Företagsnyhet
Stark arbetsplatskultur nyckeln till framgång i svår ekonomi
Läs mer
Företagsnyhet
Minskade utsläpp & klimatkompensation är den gröna vägen framåt
Läs mer
Företagsnyhet
Plantvision återigen i topp – Great Place to Work® för 8:e året i rad
Läs mer
Företagsnyhet
Stark arbetsplatskultur nyckeln till framgång i svår ekonomi
Läs mer
Företagsnyhet
Minskade utsläpp & klimatkompensation är den gröna vägen framåt
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT