Minskade utsläpp & klimatkompensation är den gröna vägen framåt

För oss på Plantvision är det viktigt att ta hand om miljön, både den inre och yttre, och att vi tar vårt ansvar i form av tex klimatkompensering. Därför har vi, för verksamhetsåret 2022, valt att klimatkompensera för utsläppen beräknade enligt vår klimatrapport i Mangroveprojektet ”Mikoko Pamoja”. Det är ett Plan Vivo-certifierat projekt som bedrivs i samhället Gaza Bay i södra Kenya. Just det projektet valdes då det, förutom den koldioxidbindande effekten, även har positiv effekt på biologisk mångfald samt det lokala samhällets försörjning. Den här klimatinvesteringen har utförts i samarbete med Zeromission. Men låt oss backa bandet lite. Vi fick nämligen en pratstund med Emma Hansson, CSR-ansvarig hos oss.

Hej Emma, kan du berätta lite om din bakgrund kopplat till just miljöarbete?

– Jag har jobbat som miljöansvarig på Plantvision sedan 2020, men varit anställd som konsult inom validering sedan 2015. Rollen har nu gått över till CSR-ansvarig och med mig har jag Harriet Mellenius som vice CSR-ansvarig. Jag har ingen formell utbildning inom området, men har ett stort intresse som tyvärr kom i samband med klimatångest efter rekordsommaren 2018. Det var tufft, men jag valde att fokusera på att det finns lösningar på klimatkrisen och att sprida kunskap kring dessa. Vi arbetar för att kontinuerligt sänka våra utsläpp och för att kunna mäta detta har vi nu påbörjat årliga beräkningar av utsläppen och klimatkompenserar i nivå med våra utsläpp i certifierade projekt. Vi beräknar våra utsläpp enligt de tre scoopen i GHG-protokollet, vilket är en internationellt erkänd metod och best practice. Detta innebär att vi beräknar alla direkta och indirekta utsläpp som Plantvision står för årligen. Vi utgår från data i våra interna stödsystem, medarbetarundersökningar och faktiska antal av arbetsverktyg.

Som företag har vi dedikerat oss till ”Science based target” (SBTi) och därmed förbundit oss till att årligen minska våra utsläpp i nivå med 1,5-gradersmålet. Utöver detta stöttar vi verksamheten vid kundfrågor kring vårt miljöarbete, vi håller våra policys uppdaterade och vi sprider kunskap kring miljö och övriga CSR-områden internt. Årligen presenterar vi vid stormöten, i mindre grupper eller håller workshops på företagsnivå, för att informationen ska nå ut till alla på ett bra sätt.

Emma, kan du berätta lite mer om varför just Mikoko Pamoja-projektet valdes?

– Vi valde att klimatinvestera via ett svenskt bolag, Zeromission, eftersom det gav en större trygghet i att processerna redan var på plats och den minskade risken för korruption. Projektet vi landade i, Mikoko Pamoja, är ett bevarandeprojekt av mangroveskog som bedrivs i södra Kenya. Mangroveskogar växer i hav och vattenbryn och är rika ekosystem, som utöver att binda in koldioxid även stödjer den biologiska mångfalden. Just detta projekt stöttar även det lokala samhället med till exempel rent dricksvatten och skolmaterial för barn.

Att klimatkompensera är inte ett sätt för ett företag att köpa sig fria från sitt klimatansvar utan snarare ett sätt att bidra och kompensera för de utsläpp man inte har kunnat avvara. Det är ännu viktigare att kontinuerligt minska utsläppen.

– Våra största utsläpp är kopplade till transport till och från uppdrag och kunder samt våra elektroniska arbetsverktyg. På grund av det har bolaget därför implementerat högre ersättning för medarbetare som reser med el- eller miljöbil jämfört med en traditionell fossildriven bil. Alla anställda blir erbjudna leasingcyklar och dessutom ges det en högre restidsersättning till de som väljer att resa kollektivt till sina uppdrag och kunder. Vi har en kontrollerad process för inköp av elektroniska arbetsverktyg och en process för att i första hand återanvända dessa internt, men sedan skänka till välgörenhet eller sälja vidare när de inte längre håller för det dagliga arbetet. I sista hand har vi kontrakt med återvinningsfirma som tar hand om eventuella avfall, avslutar Emma.

Relaterat innehåll

Cyber Security
Plantvision ingår partnerskap med Nozomi Networks
Läs mer
Företagsnyhet
Banbrytande arbetskultur lyfter Plantvision till topplistan igen – en av Sveriges bästa arbetsplatser 2024
Läs mer
Företagsnyhet
Plantvision återigen i topp – Great Place to Work® för 8:e året i rad
Läs mer
Cyber Security
Plantvision ingår partnerskap med Nozomi Networks
Läs mer
Företagsnyhet
Banbrytande arbetskultur lyfter Plantvision till topplistan igen – en av Sveriges bästa arbetsplatser 2024
Läs mer
Företagsnyhet
Plantvision återigen i topp – Great Place to Work® för 8:e året i rad
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT