Leverans- och installationsbesiktning av medicinteknisk utrustning

Dagligen levereras och installeras ny medicinteknisk utrustning på sjukhus och hos vårdgivare runt om över hela landet. Allt från stora system som tar hela rum i besittning, t.ex. magnetresonanstomografi, till mindre produkter som handhållna patientnära analysinstrument. 

Ta hjälp av en oberoende, tredje part för att verifiera er kravställning och få ett opartiskt, officiellt besiktningsutlåtande som stärker era avtal. Plantvision har erfarenhet och teknisk kompetens att hjälpa till vid behov i denna typ av processer som oberoende besiktningspart mellan beställare och leverantör. Uppdragen utförs i enlighet med rådande praxis BMU 93 av erfarna specialistkonsulter.

Leverans- och installationsprocesserna följer oftast efter ett beslut om inköp av ny utrustning eller uppdatering av äldre system och instrument och i samråd mellan beställare och leverantör sker sedan planering, installation, utbildning och driftsättning. Vid större installations- och leveransprojekt kan en oberoende granskare vara fördelaktig eller till och med ingå i kraven för installationen för att få en korrekt och gemensam grund inför driftstart, avtalsstart och garantitid.

Utdrag ur BMU 93

”Anvisningar för besiktning av medicintekniska utrustningar och installationer”

Besiktning innebär en undersökning av levererad produkt utförd av särskild besiktningsförrättare enligt speciellt förfarande som överenskommits mellan beställare och leverantör. Överenskommelsen skall därvid även gälla valet av besiktningsförrättare och dennes relation till de båda parterna.

Det väsentliga syftet med besiktningar är att konstatera i vad mån leveransen är fullgjord enligt köpeavtalet.

Sammantaget och i enlighet med BMU 93 kan vi erbjuda besiktningar inkluderat;

  • Teknisk kompetens
  • Erfarenhet
  • Oberoende besiktningsutlåtande

Vid leverans- men även vid slutbesiktning, kompletterande slutbesiktning, övertagandebesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning och/eller efterbesiktning

Artikelförfattare

Pascal Skoglund, Consultant at Plantvision AB Pascal Skoglund, Consultant at Plantvision AB
Pascal Skoglund
Enhetschef PVC Skåne / Health Care

Artikelförfattare

Pascal Skoglund, Consultant at Plantvision AB Pascal Skoglund, Consultant at Plantvision AB
Pascal Skoglund
Enhetschef PVC Skåne / Health Care

Relaterat innehåll

Compliance
Plantvision stärker compliance-erbjudande inom medicinteknisk mjukvara
Läs mer
Compliance
GAMP 5 Second Edition: unik & innovativ e-learning för Life Science lanseras
Läs mer
Compliance
Plantvision och WithSecure intensifierar säkerhetssamarbete inom Life Science
Läs mer
Compliance
Plantvision stärker compliance-erbjudande inom medicinteknisk mjukvara
Läs mer
Compliance
GAMP 5 Second Edition: unik & innovativ e-learning för Life Science lanseras
Läs mer
Compliance
Plantvision och WithSecure intensifierar säkerhetssamarbete inom Life Science
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT