Webbinarium del 2: Cybersäkerhet – Hur berörs företag inom Life Science av NIS2 & vad gäller

I Del 2 av webinaret med tema ”Cybersäkerhet och NIS2”, delade våra experter, Beatrice Orback, Consultant HealthCare Plantvision Compliance, och Kristina Eneling, Senior Expert Consultant QM Plantvision, tillsammans med Albert Koubov Gonzalez, Security & Risk Management Consultant från WithSecure, med sig av sin expertis och de gick djupare in på det nya direktivet NIS2.

Genom att titta på webinaret så slipper du 72 sidors läsning av själva direktivtexten – vi ger dig en samlad bild av de viktigaste delarna, vilka säkerhetskraven är och hur du och ditt företag kan ligga steget före konkurrenterna.

För företag inom Life Science – viktigt att veta
Webinaret blir en fortsättning på del 1 där vi håller igång viktiga delar av det här högaktuella ämnet och våra experter går bland annat att gå in på de 10 minimi-säkerhetskraven, ledningens roller & ansvar, tillsyn & sanktioner samt hur vi kan hjälpa er med er NIS2-resa. Vi pratade även om delar som vart man ska börja och hur man som företag inom Life Science-branschen bör tänka.

Hur vi kan hjälpa dig
Vi gick mer konkret igenom hur vi kan hjälpa just ditt företag och vilka behov ni kan tänkas ha kopplat till de krav som uppkommit till följd av det nya direktivet. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt, utan låt dig istället inspireras av befintliga initiativ och ligg på så sätt ett steg före era konkurrenter. Se det här som en affärsmöjlighet, ett sätt att ta en framåtlutad position på marknaden.

Webinarets fokusområden
Bakgrund NIS och NIS2 – vad är det? (kort sammanfattning från del 1)
10 minimi-säkerhetskrav
Vad ska man börja med?

Inventering
Riskhanteringsprocess
Incidentrapporteringsprocess
Definera ledningensansvar
Ledningens roller & ansvar
Tillsyn & Sanktioner
Hur och vad kan vi hjälpa till med?

Identifiering
GAP-analys och inventering
Ta fram processer
Pen-tester, teknisk support
Certifieringsstöd


Kristina Eneling, Senior Expert Consultant QM Plantvision
Beatrice Orback, Consultant HealthCare Plantvision Compliance
Albert Koubov Gonzalez, Security and Risk Management Consultant WithSecure

Relaterat innehåll

AI
Artificiell Intelligens i Life Science
Läs mer
Quality & Compliance
Leverantörsutvärdering inom Life Science
Läs mer
Medtech & IVD
Maximera din verksamhets potential
Läs mer
AI
Artificiell Intelligens i Life Science
Läs mer
Quality & Compliance
Leverantörsutvärdering inom Life Science
Läs mer
Medtech & IVD
Maximera din verksamhets potential
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT