Optimera säkerheten & effektiviteten

Professionell leverans- och installationsbesiktning av medicinteknisk utrustning

Ny medicinteknisk utrustning levereras och installeras dagligen på sjukhus och hos vårdgivare runtom i Sverige. När det gäller större och byggnadspåverkande utrustningar, som till exempel magnetresonanstomografi (MR), datortomografi (CT), operationssalsutrustning och integrationssystem, kan en oberoende besiktning av leveransen vara aktuell, eller till och med ingå i kraven för installationen, för att skapa en korrekt och gemensam grund inför driftstart, avtalsstart och garantiperiod.

För att verifiera kraven och erhålla en opartisk, officiell besiktningsrapport kan det vara en god idé att involvera en oberoende tredje part genom hela processen, med både erfarenhet och teknisk kompetens.

Från beslut till färdig installation

När beslutet är taget, antingen om inköp av ny utrustning eller uppgraderingar till nyare system, följer leverans- och installationsprocessen. Beställare och leverantörer initierar processen i samråd med alla aktörer, och därefter går projektet vidare med planering, installation, utbildning och driftsättning.

Vi pratade med Pascal Skoglund, Business Unit Manager HealthCare inom vårt affärsområde Compliance, om hans erfarenheter av projekt av denna typ och vad man bör tänka på.

”Det är viktigt att göra rätt från början och att systematiskt gå igenom alla steg i processen. Med erfarenhet och teknisk kompetens har man en god grund. I mitt team är det vanligt förekommande att vi agerar som en oberoende besiktningspart mellan beställare och leverantör. Beroende på vilken typ av medicinteknisk utrustning som ska levereras utförs projekten av erfarna specialistkonsulter, i enlighet med aktuell praxis enligt BMU 93 (anvisningar för besiktning av medicintekniska utrustningar och installationer), som innehåller detaljerade riktlinjer för kontroll och besiktning av bland annat konstruktion, materialval och tekniska installationer för byggnadspåverkande medicinteknisk utrustning”, säger Pascal.


Få svar på dina frågor idag

Artikelförfattare

Pascal Skoglund, Consultant at Plantvision AB Pascal Skoglund, Consultant at Plantvision AB
Pascal Skoglund
Enhetschef PVC Skåne / Health Care

Artikelförfattare

Pascal Skoglund, Consultant at Plantvision AB Pascal Skoglund, Consultant at Plantvision AB
Pascal Skoglund
Enhetschef PVC Skåne / Health Care

I denna artikel

Relaterat innehåll

Cybersäkerhet
Informationssäkerhet & infrastruktur
Läs mer
Quality & Compliance
Meeting data integration challenges with ALCOA+
Läs mer
Cybersäkerhet
Cybersäkerhet för medicintekniska produkter
Läs mer
Cybersäkerhet
Informationssäkerhet & infrastruktur
Läs mer
Quality & Compliance
Meeting data integration challenges with ALCOA+
Läs mer
Cybersäkerhet
Cybersäkerhet för medicintekniska produkter
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT