Jag heter Mattias och arbetar som konsult inom Smart manufacturing, affärsområdet Process technology på PlantVision.

Mina arbetsuppgifter ute på uppdrag hos kund består bland annat i att delta i avvikelse- och reklamationsutredningar. Initiera och genomföra tekniska försök, driva förbättringsarbete, arbeta med ändringsärenden och hantera inspektionsanmärkningar. Mycket av arbetsuppgifterna görs tvärfunktionellt i samarbete med kvalitetssäkring och produktionen.

Om du vill veta mer om vad vi gör inom process technology är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar där.