Hej, Anders Gustafsson heter jag och jobbar med försäljning på PlantVision.

I mitt jobb gäller det att hjälpa andra företag att bli effektivare och lönsammare inom just deras bransch och verksamhet.

På PlantVision finns det många konsulter med specialistkompetens inom olika områden som även i säljfasen ställer upp och bidrar med sin kompetens. Jag upplever alla mina medarbetare som mycket engagerade varje gång vi tillsammans hjälper kunden att hitta den bästa vägen till deras verksamhetsförbättringar som signifikant ökar den operativa verksamhetens prestanda.

Välkommen du också att bli en i gänget, så att vi får möjlighet att tillsammans hjälpa våra kunder att bli ännu bättre!