Uppgradering av kritiskt styr- & övervakningssystem

Situation

Linde Gas AB (tidigare AGA) driver en LNG (Liquefied Natural Gas) terminal i Nynäshamn som förser Nynäs raffinaderi med naturgas och som även har en utlastning av flytande naturgas till lastbilar. Anläggningen som färdigställdes 2011 styrs och övervakas av ett Siemens PCS 7 system. Med datorer som är åtta år gamla och ett Siemens PCS 7 system som inte uppgraderats sedan installation beslöts att åtgärder var nödvändiga för att säkerställa driften av anläggningen.

Det beslutades att byta ut samtliga datorer mot nya och att Siemens PCS 7 systemet skulle uppgraderas till senaste versionen. Eftersom raffinaderiet kräver avbrottsfri leverans av naturgas för att hålla produktionen igång var bytet av datorer och uppgradering av Siemens PCS 7 begränsat till raffinaderiets planerade stopp som endast sker var fjärde år.

Utmaning

Det planerade stoppet av raffinaderiet var planerat till 14 dagar och under den tiden måste datorerna bytas ut och uppgraderingen av Siemens PCS 7 systemet tas i drift och testköras. Parallella serviceaktiviteter på anläggningen ska genomföras i samband med stoppet vilket kräver samordning. Befintlig hårdvara i styrsystemet skulle bevaras vilket innebar att det inte fanns något parallellt system att testköra med och ingen möjlighet att enkelt backa om uppgraderingen på plats krånglade.

Under stoppet krävdes att utlastningen till lastbil fortfarande skulle vara i drift med enbart korta avbrott för nedladdning tillgängliga.

Lösning

  • Vi utarbetade tillsammans med kunden en detaljerad plan för genomförandet av arbetet på plats där samordning med övriga aktiviteter planerades.
  • Det utarbetades reservplaner för eventuella problem som kan uppstå i samband med byte av datorer och nedladdning till PLC.
  • Det fokuserades initialt på att få processdelar som hanterar bilutlastningen i drift för att sedan successivt säkerställa driften för övrig process.

Resultat

  • Tillsammans med projektgruppen planerades och genomfördes ett framgångsrikt utbyte av datorer samt uppgradering av Siemens PCS 7 till senaste version. Därigenom säkerställdes drift och leverans för många år framöver.
  • Tack vare noggrann planering lyckades byte av datorer samt drifttagning av uppgraderat styrsystem genomföras på mindre än en vecka. På så sätt var det med god marginal möjligt att kunna leverera naturgas till raffinaderiet när deras produktion startades.

I denna artikel

Relaterat innehåll

Automation
Empower your process plant with an end-to-end next-gen Terminal Management System
Läs mer
Automation
Plantvision helautomatiserar OKQ8:s depåhantering
Läs mer
Automation
Go wireless and innovate your FMS
Läs mer
Automation
Empower your process plant with an end-to-end next-gen Terminal Management System
Läs mer
Automation
Plantvision helautomatiserar OKQ8:s depåhantering
Läs mer
Automation
Go wireless and innovate your FMS
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT