TRE steg till smartare energieffektivisering

Förvandla utmaningar till möjligheter

Tillverkare behöver idag prioritera effektiviteten i den nuvarande verksamheten för att minska sin miljöbelastning och minska effekterna av stigande energikostnader.

I denna artikel tittar vi lite närmare på de praktiska steg som behövs för att uppnå energieffektivisering, där vi på PlantVision kan hjälpa dig genom hela resan från inventering och kartläggning till bättre beslutsunderlag samt förbättringsåtgärder.

1. Börja mäta rätt saker

Ett bra beslutsunderlag bygger på att det finns relevant och tillräcklig mätdata att tillgå från produktionen och dess olika delar.

Energiförbrukningen i en produktionsanläggning är oftast en kombination av flera olika energislag, tex värme, kyla, ånga och el.

Våra processingenjörer kan hjälpa Er med kartläggningen av vilka energiförbrukare som finns, vilka mätsignaler som finns tillgängliga och var det behöver kompletteras med nya mätningar. Beroende på förutsättningarna i just Er anläggning hjälper vi Er sedan med att ta fram bra mätmetoder för de energiförbrukare som saknar mätsignaler. Vi hjälper Er sedan med konstruktionsunderlag, installation samt testning och verifiering.

Oftast finns det någon form av mätsystem eller datalagring på plats ute i produktionen. Våra experter inom Produktions-IT hjälper Er med inventeringen kring vilken data som finns tillgänglig i olika system, hur dessa system kan samverka för att sammanställa den data som behövs för att bilda ett bra beslutsstöd, behov av att komplettera befintlig systemstruktur med system som bättre klarar av att hantera uppgiften samt uppkoppling av mätsignaler som ännu inte finns kopplade till något system.

Nu har vi tillsammans med Er säkerställt att vi har tillgång till rätt mätsignaler via en systemlösning som är lämpad att hantera uppgiften.

2. Sammanställ, visualisera och ta kloka beslut

Nu kan vi börja visualisera informationen i olika grafiska vyer och rapporter för att Ni ska få det bästa tänkbara beslutsstödet.

Energiförbrukningen kan summeras för hela produktionen, brytas ner per produktionsavsnitt, grupper av olika utrustningar och ända ner på specifika utrustningar.

I nästa steg kan vi börja mäta drifttider för olika utrustningar. På det sättet kan vi börja jämföra energiförbrukning mot drifttid. Finns det korrelationer mellan ökad energiförbrukning och drifttid? Kan vi dra lärdomar kring vilka intervall vi ska utföra underhåll för att undvika ökade energikostnader?

Vi kan också börja mäta stopp och störningar på olika utrustningar för att se om det finns återkommande förlusttyper ute i produktionen som dessutom påverkar energiförbrukningen negativt.

Genom att koppla energiförbrukningen mot de order som körs ute i produktionen kan vi dessutom se vilka produkter som är mer energikrävande än andra att producera, och därigenom få en mer noggrann sammanställning över vad en produkt verkligen kostar att producera. Det kan i sin tur bidra till omprioritering av produkter och produktgrupper samt förändring av prissättningen.

3. Driv förändring och förbättring baserat på bra beslutsunderlag

Ett bättre beslutsstöd kommer i nästa steg driva på förbättringsarbetet ute i produktionen. Här kan vi med vår produktions- och processkunskap bistå med insatser inom flera olika områden som tex att effektivisera underhållsplaneringen, regleroptimering, processoptimering och optimering av produktionsplaneringen.

Låter detta intressant och Ni sitter med någon eller några av ovanstående frågeställningar tar vi gärna ett möte för att diskutera detta med Er.

Artikelförfattare

Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB
Magnus Severin
Senior Advisor

Artikelförfattare

Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB
Magnus Severin
Senior Advisor

I denna artikel

Relaterat innehåll

Energieffektivisering
Datadriven energieffektivisering
Läs mer
Energieffektivisering
Datadriven energieffektivisering
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT