PlantPerformance – få kontroll på förluster, stopp och störningar i produktionen

De flesta producerande företag har en förståelse för vilken tillgänglighet som finns i produktionsanläggningen, dvs hur stor del av den tillgängliga produktionstiden som används för produktion. Om inte annat vet man hur mycket som produceras per tidsenhet i förhållande till vad som teoretiskt sett skulle kunna produceras med tillgänglig kapacitet. Däremot är det många företag som har bristfällig information kring orsakerna till att man inte når önskad produktion, vilket försvårar deras möjligheter att kunna ta väl underbyggda beslut. Ett problematiskt scenario eftersom dessa företag då reagerar på konsekvenserna istället för att, tack vare goda insikter, känna till grundproblemen till varför produktionsförluster uppstår. Så, hur kan man då få kontroll på förluster, stopp och störningar i produktionen? Det tänkte vi berätta nu.

Genom att öka graden av digitalisering ute i produktionen finns det stora möjligheter att samla in data som kan ligga till grund för ett mer datadrivet arbetssätt, vilket i sin tur resulterar i förbättrat kapacitetsutnyttjande och minskade produktionsförluster.

Med hjälp av PlantPerformance kopplas maskiner och utrustning enkelt upp för att automatisera datainsamlingen så mycket som möjligt. När det inte är möjligt att koppla upp en maskin, tex på grund av att den aktuella maskinen är för gammal, erbjuds möjligheter för operatören att registrera data manuellt. PlantPerformance fungerar även som ett effektivt beslutsstöd oberoende av vilken eller vilka metoder som finns implementerade på företaget för att stödja ständiga förbättringar (6-sigma, 5S, Kaizen, PDCA mm). PlantPerformance stödjer även produktionsnyckeltal som tex TAK/OEE.

Tack vare olika visuella verktyg kan operatören, och andra som arbetar inom produktionen, få en tydlig överblick hur produktionen går samt vilka stopp, störningar och förluster som finns. Uppstår återkommande problem erbjuds stora möjligheter till avancerad dataanalys för att identifiera rotproblem som finns på en maskin eller produktionslinje. Beroende på problem kan den underliggande informationen visualiseras i flera olika dimensioner samt relateras och jämföras med annan information för att erhålla ett datadrivet beslutsunderlag för ständiga förbättringar. Med PlantPerformance kommer du att kunna ta kontroll över företagets produktion, reducera stopp och störningar samt förbättra den övergripande produktionen.

Visst låter det nästan för bra för att vara sant? Det är det inte. Kontakta en av våra experter redan idag, för att säkerställa din produktion och tillverkning imorgon and beyond.

PlantPerformance innehåller funktioner för orderhantering, maskinuppkoppling, statistik över stopp, störning och förluster (TAK/OEE), insamling, lagring och visualisering av mätvärden, loggbok, checklistor och arbetsflöden, avvikelsehantering, aktiviteter (Kanban-tavla), daglig styrning, integration, visualisering och rapportering, avancerad dataanalys.

Artikelförfattare

Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB
Magnus Severin
Senior Advisor

Artikelförfattare

Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB
Magnus Severin
Senior Advisor

Relaterat innehåll

Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
Manufacturing
#17 Podden ”Beyond Tomorrow – Underhåll” live-sänds från Underhållsmässan 2024
Läs mer
Manufacturing
#16 OEE/TAK – Vad behövs för att mäta och öka anläggningseffektivitet?
Läs mer
Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
Manufacturing
#17 Podden ”Beyond Tomorrow – Underhåll” live-sänds från Underhållsmässan 2024
Läs mer
Manufacturing
#16 OEE/TAK – Vad behövs för att mäta och öka anläggningseffektivitet?
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT