Framgångssaga: Hur Power BI revolutionerade dataanvändning mellan olika avdelningar

Att extrahera, analysera och visualisera sin data är nyckelfaktorer för att framgångsrikt kunna omvandla komplexa processdata till insiktsfulla beslutsunderlag. Tack vare Power BI får användarna de verktyg de behöver för att kunna översätta data till strategier som säkrar verksamhetens framtid. Power BI-lösningen levererar viktiga insikter över produktens livscykel och i den här succé-storyn visar vi hur just Power BI hjälpte ett företag att revolutionera användningen av data för alla sina avdelningar.

Utmaning: Samla in data från olika system för att visualisera produktionsplanen till olika avdelningar.

Lösning: Skräddarsydda Microsoft Power BI-rapporter kopplat till datakällor från hela företaget.

Resultat: En mer effektiv och datadriven produktion med mindre manuellt arbete. BI-lösningen har idag utvidgats för att inkludera inköp, lager, kvalitetssäkring och ytterligare avdelningar.

Visualisering av produktion

När produktionsplaneraren på ett internationellt läkemedelsföretag ville visualisera produktionsplanen vid företagets tillverkningsanläggning kunde han knappast ana att det i slutänden skulle bidra till att förenkla processer genom hela produktens livscykel och generera betydande kostnadsbesparingar.

– Vår ursprungliga utmaning var att hjälpa företaget att förenkla tillgängligheten av produktionsplaner och materialkrav på olika produktionslinjer till resten av verksamheten. För att göra det behövde vi åtkomst till data från olika system, bland andra ERP- och planeringssystemen. Det bästa och snabbaste sättet att göra det var med Microsoft Power BI, säger Lydia Söderlund, Senior Consultant inom Supply Chain & Production.

Från översikter till specifik produktinformation

Microsoft Power BI är ett kraftfullt verktyg för dataanalys som samlar, filtrerar och visualiserar komplexa data från olika källor. Med hjälp av intuitiva designmallar går det att tillgängliggöra och sätta data i en kontext som gör den enklare att förstå. I den skräddarsydda lösningen vi gjorde åt den här kunden kan produktionspersonal visuellt se produktionsplanen från planeringssystemet och klicka på specifika produkter för att se orderdetaljer som är lagrade i ERP-systemet.

– När vi var klara med den ursprungliga lösningen blev det också snabbt uppenbart att den kunde erbjuda fler fördelar än vad vi först hade förväntat oss. Samtidigt som de olika teamen enkelt kunde se och följa produktionsplanen, fick även underhållsteamet ett verktyg att använda för att schemalägga underhåll och reparationer.

Bortom produktionslinjen

Baserat på lösningens framgång har ytterligare processer lagts till för att ge ett mer integrerat perspektiv på produktens livscykel. Visualiseringar av råmaterial och lagersaldon har utvecklats, inklusive produktens utgångsdatum. Det stöder inköpsplaneringsprocessen och säkerställer att produktionen använder material innan dess utgångsdatum, vilket minimerar eventuellt svinn. En visualisering av fysiska lagringsenheter hjälper till att säkerställa att produkter alltid förvaras under optimala förhållanden. Även avfallsutsläpp bevakas nu i en rapport för att garantera att regelverk efterföljs och att miljöpåverkningarna inte överstiger de planerade nivåerna. 

”Skillnaden i vårt arbetssätt före och efter vi fick råmaterialrapporten är inte bara som natt och dag, det är som medeltid och millenium.” Inköps- och planeringsansvarig, internationellt läkemedelsföretag.

Leverera mervärde genom verksamhetskritiska insikter

För att kunna göra bra analyser av sina processer krävs ofta data från flera olika system, något som kan vara otroligt tidskrävande att göra manuellt. I dag används Microsoft Power BI inom företaget för allt från avvikelsehantering och uppföljning av batchstatus, till planering av behov av produktionslinjepersonal. Tack vare den automatiserade lösningen har företaget fått större insikter i sina processer och kunnat göra betydande kostnadsbesparingar.

– Samtliga rapporter har skapats utifrån befintliga data i företagets olika system. Vi har helt enkelt tillgängliggjort kundens data och ökat transparensen på ett sätt som hade varit otroligt tidskrävande att göra manuellt. Tack vare en integrerad plattform möjliggör det bättre och mer välinformerade beslut i verksamheten, avslutar Lydia.

Är du intresserad av att veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att uppnå ökad effektivitet genom smart datahantering med stöd av till exempel Power BI? Kontakta Lydia eller någon av hennes kollegor.

Pst! Läs mer om Power BI i artikeln Nyttja din datas fulla potential & förena informationsöar med Microsoft Power Platform

 

Artikelförfattare

Lydia Söderlund, Consultant at Plantvision AB Lydia Söderlund, Consultant at Plantvision AB
Lydia Söderlund
Konsult Supply Chain and Production

Artikelförfattare

Lydia Söderlund, Consultant at Plantvision AB Lydia Söderlund, Consultant at Plantvision AB
Lydia Söderlund
Konsult Supply Chain and Production

I denna artikel

Relaterat innehåll

Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
Digital transformation
Streamlining Operations:
Läs mer
Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
Digital transformation
Streamlining Operations:
Läs mer
Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT