Validering & kvalificering

Grunder i kvalificering och validering

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom Life Science med validering och kvalificering av processutrustning och datoriserade system.

Validering och kvalificering är en viktig del inom farmaceutisk industri och andra delar av Life Science branschen. Genom validering och kvalificering säkerställs att en metod, process, hela eller delar av ett system uppfyller specificerade krav och fungerar tillförlitligt för sitt ändamål ”intended use” och konsistent ger förväntad produkt/funktion. I slutändan ger detta en säker produkt för patienter och användare.

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om validering och kvalificering genom ett riskbaserat förhållningssätt för både för processutrustning och datoriserade system inom Life Science. Efter utbildningen ska du ha fått grundläggande kunskap inom kvalificerings- och valideringsprocessen för processutrustning och datoriserade system. Kunna tillämpa riskbaserad strategi och verktyg för att förebygga och lösa problem. Kunna driva och delta i kvalificerings- och valideringsarbetet inom olika roller (tex valideringsingenjör, processingenjör, operatör, QA, projektledare).

Lärarledda
E-utbildning
Anpassad