Gutfeeling Labs drar nytta av en smart Lab lösning

När Gutfeeling kontaktade oss behövde företaget snabbt effektivisera sina laboratorieprocesser och datahantering för att erbjuda kunderna en ny kundupplevelse som innebar snabba analyssvar via en webbaserad lösning.

Plantvision och dess Lab Intelligence Team har haft nöjet att leverera ett spännande projekt till Gutfeeling Labs, ett nytt Life Science laboratorium som specialiserar sig på högteknologiska genetiska analyser av tarmflorebakterier i humana faeces prov.

Laboratoriet grundades av forskare inom mikrobiologi och neurovetenskap från Lunds universitet och sedan april 2019 erbjuds tarmfloreanalyser inklusive kostråd för privatpersoner.

Snabbare analyssvar

Genom att snabbt sätta oss in i Gutfeelings utmaningar och skapa förståelse och insikt hos vår kund kring vad som behövdes och varför kunde vi ta fram nya arbetsflöden med en konfigurerad standardlösning.

Genom ett multidiciplinärt arbetsätt kunde både konfiguration av systemlösningen och instrumentintegration ske parallellt med utveckling av en kundorienterad webbsida där kvalitetssäkrade och färdigtolkade svar direkt kunde presenteras till kund.

Med flera inblandade aktörer var tidsplan, ömsesidiga interaktioner och kommunikation de största utmaningarna men också samtidigt de framgångsfaktorer som var avgörande för ett lyckat projekt.

Papperslöst labb

Laboratoriet är idag helt papperslöst och det krävs minimalt med manuella arbetsmoment vid mottagning av beställning och prov, analys av prov samt framtagning av resultatrapport till kund.

Informationshanteringssystemet för laboratoriet är integrerat med den nya arbetsprocessen, aktuella labbinstrument samt med en ny webbsida och ger både kund och labb en mer komplett översikt över processtegen från beställning till svar.

Gutfeeling Labs effektiva och automatiserade arbetsflöden möjliggör smidig bearbetning av stora mängder prover med en liten arbetsinsats.

Systemlösningen uppfyller även också alla dataintegritets- och spårbarhetskrav för ett laboratorium med ackrediteringsmål i sikte.

Läs mer om Gutfeeling här.

I denna artikel

Relaterat innehåll

Laboratory
Plantvision and Oatly start partnership to streamline lab operations
Läs mer
Laboratory
Plantvision and Oatly start partnership to streamline lab operations
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT