PlantPerformance – produktionsstöd för effektivare arbetssätt

När man tittar på sina produktionsled vill man gärna se två saker: effektivitet och förbättrad prestanda. Att kunna få ökad effektivitet på utrustningen samtidigt som produktionen övervakas och optimeras kan vara skillnaden mellan ett lönsamt företag och ett mindre lönsamt. Plantvisions egenutvecklade mjukvara PlantPerformance är framtagen av experternas experter och det är anledningen till att vi kan skriva under på den höga kvaliteten som den genererar och levererar. 

Effektivare arbetssätt som minimerar förluster i produktionen och samtidigt förbättrar produktkvaliteten är ständigt i fokus för producerande företag som vill vara ”bäst i klassen”. Ekvationen är oftast komplex med många olika variabler som påverkar prestanda på en produktionsprocess. Den potential till förbättring som finns för de som lyckas är oftast enorm i form av bättre kapacitetsutnyttjande, minskade ledtider, lägre kapitalbindning, energieffektivisering, lägre underhållskostnader, mindre kassationer, bättre kvalitet, bättre leveransprecision och ökad lönsamhet.

Optimera genom digitalisering

Genom att öka graden av digitalisering finns stora möjligheter att förenkla den komplexa ekvationen och synliggöra de olika variabler som påverkar produktionsutfallet. De variabler som påverkar produktionsutfallet positivt kan behållas och utvecklas, medan de som påverkar produktionsutfallet negativt kan minimeras eller helt byggas bort.

För att digitalisering ute i produktionen ska bli lyckosamt måste den genomföras på ett sätt som stödjer personalen som arbetar ute i produktionen och som skapar trygghet och förtroende.

PlantPerformance – en egenutvecklad mjukvara

PlantPerformance från Plantvision är en programvara som är utvecklad över lång tid och som hjälper våra kunder att digitalisera produktionen på användarens villkor. Mjukvaran förbättrar den dagliga styrningen av produktionen genom införande av effektivare arbetssätt. På det sättet hjälper vi våra kunder att minimera förluster, förbättra kapacitetsutnyttjandet och att öka produktiviteten genom att erbjuda ett effektivare datadrivet beslutsstöd för operativa och strategiska beslut samt ständiga förbättringar.

Teamet bakom PlantPerformance har en bred och mångårig expertis och ett djupt tekniskt kunnande för att kunna säkerställa att du som kund utnyttjar alla tillgängliga synergier och effekter. Programvaran kan dessutom helt och fullt integreras i er existerande maskinpark, operativa processer och, såklart, i befintliga IT-system.

Visst låter det nästan för bra för att vara sant? Det är det inte. Kontakta en av våra experter redan idag, för att säkerställa din produktion och tillverkning idag, imorgon and beyond.

Läs mer om PlantPerformance här

PlantPerformance innehåller funktioner för orderhantering, maskinuppkoppling, statistik över stopp, störning och förluster (TAK/OEE), insamling, lagring och visualisering av mätvärden, loggbok, checklistor och arbetsflöden, avvikelsehantering, aktiviteter (Kanban-tavla), daglig styrning, integration, visualisering och rapportering, avancerad dataanalys.

 

Artikelförfattare

Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB
Magnus Severin
Senior Advisor

Artikelförfattare

Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB
Magnus Severin
Senior Advisor

I denna artikel

Relaterat innehåll

Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
AI
Artificiell Intelligens i Life Science
Läs mer
AI
#19 AIs roll i framtidens drift & underhåll. Intervju med Ramin Karim (Luleå Tekniska Universitet)
Läs mer
Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
AI
Artificiell Intelligens i Life Science
Läs mer
AI
#19 AIs roll i framtidens drift & underhåll. Intervju med Ramin Karim (Luleå Tekniska Universitet)
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT