PlantPerformance loggbok – effektiviserar genom samarbete och informationsspridning

PlantPerformance loggbok är en oumbärlig resurs för att upprätthålla och förbättra samarbete och informationsspridning på en produktionsanläggning. Den digitala loggboken gör det möjligt för företag inom tillverkande industrier att dokumentera olika aspekter av produktionsanläggningens drift och status. Informationen som lagras i loggboken bidrar till bättre beslutsstöd samt spårbarhet kring olika händelser ute i produktionen. Loggboken bidrar till ökad effektivitet i den dagliga och strategiska styrningen av verksamheten. Och just effektivitet vill alla företag uppnå, eller hur?

På produktionsanläggningar pågår ständigt aktiviteter och det händer saker hela tiden som inte automatiskt fångas upp av något system, men som kan vara värdefull information för operatören, skiftlaget, produktionsledningen, underhållspersonalen eller någon annan funktion på företaget. Med hjälp av PlantPerformance loggbok kan operatören, eller någon annan användare, enkelt registrera sådan information som inlägg i loggboken. Det kan röra sig om olika typer av inlägg som tex ”olja på golvet vid linje 3”, ”ökat på fukthalten på linje 4”, och så vidare. Inläggen kan kategoriseras som olika typer, knytas till hela anläggningen, anläggningsdel eller specifik maskin, kopplas till skift, roll, person med mera.

När ett skiftlag går på sitt arbetspass kan de enkelt sortera ut alla inlägg som gjorts under föregående skift för att bilda sig en uppfattning om det finns något de ska vara observanta på eller åtgärda under sitt skift. Effektivt, tidsbesparande och säkert.

Andra användare kan koppla kommentarer till ett inlägg. På så sätt kan man skapa trådar kring en fråga där alla samarbetar och löser problem tillsammans direkt i den digitala loggboken. På så sätt bidrar loggboken till samarbete och informationsspridning samtidigt som allt blir dokumenterat och spårbart, vilket underlättar när man vill gå tillbaka och titta ifall liknande situationer skulle uppstå i framtiden.

I loggboken kan även information publiceras som riktas till alla eller specifika roller, skiftlag eller personer. Det kan röra sig om att få användarna observanta på avvikelser från det normala, tex tillfälliga driftinstruktioner som gäller under en begränsad period, stängda passager pga servicearbeten med mera. För viktig information kan systemet hantera kvittering från användare som läst informationen.

Informationen från loggboken kan visualiseras tillsammans med produktionsdata, kvalitetsdata, tillgänglighetsdata och annat av värde för att sedan ligga till grund för rapportering och beslutsstöd vid exempelvis pulsmöten, veckomöten och mer strategiska beslutsmöten.

Loggboken möjliggör dessutom förbättrad kommunikation och ett ökat samarbete inom organisationen. Användare från olika avdelningar kan enkelt dela information och noteringar om viktiga händelser eller förändringar. Detta minskar risken för missförstånd och hjälper till att säkerställa att alla är på samma sida när det gäller anläggningsdriften. Tid och resurser sparas samtidigt som det bidrar till ett inkluderande för olika roller och delar av företaget.

Slutsatsen är att loggboken spelar en avgörande roll i att optimera produktionsanläggningars prestanda och effektivitet. Genom att erbjuda en strukturerad plattform för att samarbeta, dokumentera, analysera och kommunicera om anläggningsdriften, hjälper loggboken företag att spara tid, minska driftstörningar och maximera produktiviteten. Det är ett verktyg som är oumbärligt för moderna produktionsverksamheter som strävar efter kontinuerlig förbättring och tillväxt.

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan få ditt företag mer effektivt.

 

PlantPerformance innehåller funktioner för orderhantering, maskinuppkoppling, statistik över stopp, störning och förluster (TAK/OEE), insamling, lagring och visualisering av mätvärden, loggbok, checklistor och arbetsflöden, avvikelsehantering, aktiviteter (Kanban-tavla), daglig styrning, integration, visualisering och rapportering, avancerad dataanalys.

Artikelförfattare

Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB
Magnus Severin
Senior Advisor

Artikelförfattare

Magnus Severin, Chief Sales Officer at Plantvision AB
Magnus Severin
Senior Advisor

Relaterat innehåll

Manufacturing
Framgångsrik projektledning
Läs mer
Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
Manufacturing
#17 Podden ”Beyond Tomorrow – Underhåll” live-sänds från Underhållsmässan 2024
Läs mer
Manufacturing
Framgångsrik projektledning
Läs mer
Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
Manufacturing
#17 Podden ”Beyond Tomorrow – Underhåll” live-sänds från Underhållsmässan 2024
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT