Hur bra är ditt planeringssystem?

5 saker ditt produktionsplaneringssystem måste kunna hantera!

 

#1 Snabba omplaneringar

Situationer som kräver omplanering av redan lagd plan uppkommer ofta i en produktion. Det kan handla om allt ifrån oplanerade maskinstopp till frånvaro av operatörer eller produkter som kasserades. Hur snabbt en omplanering kan göras och det nya schemat kan kommuniceras ut är kritiskt för att uppnå maximal produktionseffektivitet.

Hur snabbt från en upptäckt problemsituation kan ni ha en uppdaterad produktionsplan kommunicerad till alla inblandade i produktionen?

0-30 min: Wow, på den här punkten är ni bäst i klassen!

30 min – 4 tim: Ganska bra, men ni kan förbättra er med optimering av system eller processer.

1/2 dag – 1 dag: Här finns det förbättringar att göra. Att se över systemstöd och arbetsprocesser skulle löna sig ganska snabbt!

1 dag eller mer: Här finns det stor förbättringspotential och vinster att göra för er, har ni råd att låta bli?

#2 Scenarioplaneringar

Ibland finns det anledning att tillfälligt utmana befintligt produktionsschema. Ett snabbt ökande kundbehov eller en stor order från ett strategiskt håll är frestande att möta. För att få svar på hur snabbt det är möjligt och med vilken effekt på andra redan fastlagda ordar ger scenarioplanering viktigt beslutsunderlag i dessa lägen. Scenarioplanering kan också handla om att hantera risker t.ex. genom kännedom om vad ett maskinhaveri skulle innebära.

Kan du scenarioplanera i ert befintliga system?

Ja, med flera olika scenarion på en gång: Snyggt, här levererar ert system verkligen!

Ja, men jag får skapa flera planer själv och jämföra utanför systemet:
Ni har en fungerande process idag med det finns effektivare verktyg. Om detta är en vanligt förekommande situation finns det garanterat vinster att hämta hem här.

Jag kan inte scenarioplanera alls: Att kunna se effekten av beslut som ökad bemanning, utbyggnationer, tillfälliga kapacitetsökningar eller t.o.m. haverier ger värdefullt beslutsunderlag. Här finns garanterat förbättringar att göra.

#3 Prioritering efter utlovad leverans

Kundleveranser ’just in time’ är eftersträvansvärt av många skäl. Att kunna följa upp utlovade leveransdatum i sin faktiska produktionsplan och ta hänsyn till dessa vid planeringen är nyckelfunktioner för att uppnå ’just in time’ leveranser och nöjda kunder.

Tar ditt nuvarande system hänsyn till utlovat leveransdatum vid planeringen?

Ja, planeringen kan styras för att maximera ”just in time” leveranser:
Kanon, här är ni verkligen konkurrenskraftiga!

Nej, men jag vet ju vilka ordrar som är mest bråttom med så jag fixar det i planeringen: Toppen att ni har en process som stödjer detta men att kunna automatisera den delen gör planeringen säkrare, mer skalbar och frisätter fokus till andra viktigare saker.

Nej, vi har ingen möjlighet idag att planera olika beroende på utlovat leveransdatum: Här finns det absolut förbättringspotential. Även om leveransdatum inte är en trång sektor för er idag så finns det optimeringsmöjligheter i planeringen och ni står förberedda vid förhöjt orderläge.

#4 Leveransbesked

Att leverera i tid när kunden behöver varan är naturligtvis en konkurrensfördel och för att kunna svara kunden när en vara kommer kunna levereras är det viktigt att ha koll på hur produktionsplanen ser ut. Kan era säljare idag beräkna eller uppskatta leveransdatum till kund utifrån er produktionsplanering eller genom att addera en order i planen?

Ja, det kan vi göra: Härligt, det är ovanligt bra att säljarna kan få denna information direkt.

Nej, inte från systemet men de vet ju ungefär hur lång tid det tar: Att minska personberoendet och frigöra tid för viktiga resurser att fokusera på kritiska aspekter är en effektiviseringsfaktor. Här kan ett systemstöd eliminera personberoendet och ni kommer kunna ge leveransdatum till kunder och hålla det.

Nej, men vi har alltid marginal i utlovade leveransdatum: Så länge inte leveransdatum är en konkurrensfördel så är det en utmärkt metod men att kunna kapa ledtider är normalt fördelaktigt. Här kan ett systemstöd hjälpa er att bli ännu bättre.

Nej, vi har svårt att beräkna detta: Är det svårt att beräkna är det också ofta svårt att hålla. Det finns stora vinster att göra med ett digitalt planeringssystem i det här fallet!

#5 Kommunikation

Den perfekta produktionsplanen är bara perfekt om alla känner till den och kan ta beslut och agera utifrån den. Att dela produktionsplanen med berörda roller inom produktionen är naturligtvis högsta prio men även personer som säljare, inköpare eller produktionsledningen tar bättre beslut med produktionsplanen som grund.

Kan ni på ett enkelt och snabbt sätt dela er produktionsplan idag?

Ja, alla har tillgång omedelbart när planen uppdaterats: Bra, det är så det ska vara för högsta effektivitet.

Ja, men det är en fördröjning från det att planen uppdaterats till alla har den, ibland hinner den bli inaktuell eller så har olika personer olika versioner: Distribution och versionshantering är svåra områden som ett planeringssystem skall kunna hantera. Här kan ni enkelt bli bättre.

Nej, vi distribuerar planen på en strikt ”need to know basis”: Produktionsplanen kan så klart vara känslig information och det är viktigt att styra åtkomsten till den, men det ska inte hindra att de som behöver planen för att kunna ta bättre beslut får tillgång till den. Här finns det både process- och systemutmaningar där ni kan förbättras.

I denna artikel

Relaterat innehåll

Manufacturing
Framgångsrik projektledning
Läs mer
Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Manufacturing
Framgångsrik projektledning
Läs mer
Manufacturing
#20 Produktionsutmaningar inom batteritillverkning. Intervju med Jon Bokrantz (Chalmers)
Läs mer
Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT