5 steg för en effektiv digitalisering av din produktion

Digitalisering och industri 4.0 har länge varit på allas läppar, det är inte längre någon nyhet att verksamheter idag behöver digitalisera sina processer och arbetssätt för att bibehålla sin konkurrenskraft. Men det är inte så lätt i praktiken. Många företag kämpar med att komma igång med sin digitalisering och ännu fler med att faktiskt få ut de värden man avser genom att digitalisera. Vad är det då företag bör tänka på när man startar sin digitaliseringsresa?

Digitalisering hjälper företag att dra nytta av informationen inom verksamheten genom att jobba smartare. Genom att samla, analysera och visualisera information kan medarbetare på samtliga avdelningar inom verksamheten agera utifrån denna. De kan fatta rätt beslut snabbare. Vilket i sin tur både ökar effektiviteten och förbättrar resultaten. Nedan följer fem områden som kan vara värda att fokusera lite extra på för att lyckas med sin digitalisering.

1. Målsättningen

Majoriteten av producerande företag idag är utsatta för ett stort effektiviseringstryck. Det vill säga en standard för att kunna vara konkurrenskraftiga i både sitt sätt att arbeta och i mån av den kvalitet som levereras. Strävan efter detta effektiviseringstryck är ofta vad som driver digitaliseringen. Det är viktigt att tänka på hur man som företag kan uppnå den höga effektiviteten som man eftersträvar genom att ha tydliga mål för sin digitaliseringssatsning. Digitaliseringen har stor potential att vara ett väsentligt steg för utvecklingen i ett producerande företag. Men för att uppnå de önskade effekterna krävs att man har ett tydligt formulerat problem som skall lösas eller en tydlig förbättring som skall uppnås.

2. Ta ett helhetsgrepp

En lyckad digitalisering handlar mycket om att man som företag måste våga se helheten. Många företag är intresserade av att digitalisera men vet inte var man ska börja. Ett vanligt misstag är då att många digitaliseringsprojekt utförs som flera, mindre, initiativ. Det gör att de olika satsningarna inte alltid stödjer varandra och att det blir svårt att få ett flöde och en helhet. Frågor bör ställas ur ett helhetsperspektiv, dvs. utifrån vad man har och hur sina processer ser ut för att kunna anpassa sin verksamhet på bästa sätt.

Vidare bör man undersöka möjligheten att använda en uppgraderad version av befintliga system och även vilka processer man är villig att ändra. Slutligen handlar det om att se möjligheten att anpassa hela verksamheten utifrån ett större perspektiv.

3. Tillgängliggör din data

För att kunna driva ett effektivt digitaliseringsarbete behövs tillgänglighet av data, från många olika delar av verksamheten, vilket verkliggörs genom att hämta data från utrustningar och system. Vidare behöver dessa sparas på ett logiskt sätt. Till exempel ett avancerat planeringssystem, där man med direkt översikt av hela kedjan kan skapa produktionsplaner och se ändringarna i realtid. På så sätt tillgängliggör man data för alla i olika verksamhetsområden vilket kan vara en revolutionerande lösning. Man får rätt information vid rätt tillfälle i stället för att ha information spridd i olika informationsöar med saknad eller ofullständig integration mellan öarna. Detta kan vara en kritisk lösning för att överkomma sina utmaningar, och därför är det viktigt att även våga drömma stort!

4. Möt krav på datainsamling med digitaliseringsstrategi

I produktions- och tillverkande verksamheter finns det krav på att spara och samla sin data, vilket kan handla om allt från miljö- till regulatoriska krav. Däremot handlar en god datainsamling inte bara om arkivering av information, utan även hur diverse information kan kopplas mellan olika segment av verksamheten. Oftast är verkligheten för företagen en komplex process; med flertal produktionslinjer och utrustning som måste interagera på ett optimalt sätt för att bibehålla samt förbättra kvalitet och leveranssäkerhet. Genom en god digitaliseringsstrategi kan man möta de krav som ställs, vilket många företag som verkar i regulatoriska miljöer har behov av.

5. Förändringsresan

Utan en tydlig bild är det svårare att verifiera nyttan av en satsning på digitalisering och därmed också svårare att genomföra den förändringsresa som digitaliseringen innebär. Man behöver förändra sina arbetssätt för att få nytta av digitala verktyg. Därför är det av yttersta vikt att man får med sig alla medarbetare.

Samtidigt som ett bra mål för förändringsresan är att anta en förändring i sin helhet så finns det inget generellt råd som gäller för alla företag vilket till exempel beror på organisation, erfarenhet och mycket annat. Därför bör man våga se digitaliseringen som en förändringsresa för hela företaget, dvs. att genomsyra hela linjen mellan ledningen och operatörerna och låta de olika projekten samverka i stor utsträckning. När man får digitaliseringsarbetet att samverka leder förändringen till önskade effekter för alla grupper och medarbetare.

Att jobba på ett smart och effektivt sätt omfattar många olika parametrar såsom digitalisering, molntjänster, maskininlärning och automation m.m. Dessa fem generella, men samtidigt helt avgörande punkter handlar om att kunna styra digitaliseringsarbetet för att uppnå bästa effekt med våra spännande och nya tekniker. En stark utvecklingsriktning idag visar att ett steg man bör ta är att följa den globala digitaliseringstrenden och även våga göra det i stora drag, inte enbart små initiativ. Digitalisering innefattar inte bara fördelen att ha färre papper att hålla reda på. Den skapar en stor möjlighet att tillgängliggöra information, utnyttja kompetens oberoende av geografisk plats samt förbättra tillgänglighet och effektivitet i produktionen.

Sammanfattningsvis: Tänk på att sätta upp tydliga mål, våga se digitaliseringsarbetetet som en helhet, samla data, få med alla medarbetare och nyttja kompetenser oavsett plats.

Artikelförfattare

No data was found

Artikelförfattare

No data was found

I denna artikel

Relaterat innehåll

Digital transformation
Streamlining Operations:
Läs mer
Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Digital transformation
5 utmaningar i processteknologins värld
Läs mer
Digital transformation
Streamlining Operations:
Läs mer
Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Digital transformation
5 utmaningar i processteknologins värld
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT