Fråga

Vilka teknologier är centrala för digitaliseringen av tillverkning?

Svar

Några centrala teknologier inkluderar:

  • Produktionsplanering- och schemaläggning från kundorder till leverans (möta leveransdatum, hantera förändringar i produktion baserat på material- och maskintillgäng och verkligt utfall per operation).
  • MES (Manufacturing Execution Systems): För övervakning och styrning av produktionsprocesser i realtid.
  • IIoT (Industrial Internet of Things): För att koppla samman maskiner och samla in data.
  • Big Data och AI: För att samla in och analysera stora mängder data och förbättra produktionsprocesser och beslutsfattandet (T.ex. kvalitetskontroller med AI eller analys av stora mängder processdata)
  • Automatisering och Robotik: För att automatisera manuella processer.
  • Digitala Tvillingar: För att snabbt kunna skapa digitala kopior av produktionsprocessen och se effekten av förändringar digitalt innan de införs i verkligheten.
Manufacturing

Andra frågor och svar

Hittade inga frågor och svar