Fråga

Vilka affärs- och verksamhetsprocesser inom produktion kan förbättras med digitalisering?

Svar

När det gäller digitalisering av verksamhetsfunktioner hos tillverkande företag är det i huvudsak dessa fyra områden som är i fokus: Kvalitet, produktion, lager och underhåll.

Gräver vi djupare in i produktionsperspektivet så är det följande delar: Produktionsplanering (planering och schedulering), Materialflöden och tillverkningsflöden (routing), resurshantering (personal, behörigheter etc.), Utrustning och maskinstatus, produktinformation, frisläppning, kvalitetshantering (kvalitetskontroller, SPC, utbyte, kassationer, ombearbetning), produktionsuppföljning (stopporsaksanalys, tillgänglighet på utrustning, OEE), datainsamling (maskinuppkopplingar, manuell input, sensor, IIOT osv.), lager (lager, trucktransporter, materialbuffertar, inventering, QR- och streckkodsavräkning), automation och styrsystem.

Manufacturing

Andra frågor och svar

Hittade inga frågor och svar