Fråga

Vad betyder OEE?

Svar

OEE, som står för Overall Equipment Effectiveness, är ett nyckeltal som används för att mäta och förbättra effektiviteten i tillverkningsprocesser. På svenska används termen TAK, vilket står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet. OEE tar hänsyn till olika typer av produktionsförluster och delar upp dem i tre kategorier:

  • Tillgänglighet: Mäter förluster som uppstår på grund av stopptid.
  • Prestanda (Anläggningsutnyttjande): Mäter förluster som beror på att maskiner eller processer går långsammare än den maximala hastigheten.
  • Kvalitet: Mäter förluster av produkter som inte uppfyller kvalitetsstandarder.

Genom att kombinera dessa tre faktorer ger OEE en helhetsbild av hur effektivt en tillverkningsprocess fungerar. En hög OEE-värde indikerar en effektiv och optimerad produktion med minimala förluster.

Manufacturing

Andra frågor och svar

Hittade inga frågor och svar