Fråga

Hur kan en digital plattform och ett MES-system bidra på vägen mot Industri 4.0, 5.0 och framtidens produktion?

Svar

En digital plattform för produktionen är en viktig pusselbit och ett hjälpmedel på resan mot Industri 4.0 och 5.0 för tillverkande företag.

MES-system är hjärtat i produktionen och det är centralt för att möjliggöra Industri 4.0 genom att integrera och automatisera produktionsprocesser. Som ett verktyg för digital transformation mot den smarta fabriken hjälper den här typen av system att sammankoppla maskiner, människor och kringliggande system. Genom att samla in och analysera realtidsdata förbättras produktiviteten, kvaliteten och flexibiliteten i tillverkningsprocesser. De möjliggör också prediktivt underhåll och optimering av resurser, vilket minskar driftstopp och ökar effektiviteten.

För de företag som siktar mot Industri 5.0 spelar MES-systemen en viktig roll genom att stötta och koordinera samarbete mellan människa och maskin. Även hållbarhetsuppföljning- och rapportering enligt bl.a. CSRD-direktivet underlättas och företag kan få koll på sin resursanvändning och minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan med hjälp av stöd från systemet.  Digitala produktionsplattformar och MES/MOM-lösningar integrerar automation med människans expertis, vilket gör företag bättre rustade för innovation, kundfokus och att hantera nya utmaningar och snabba förändringar mot en smartare och mer hållbar produktion.

Manufacturing

Andra frågor och svar

Hittade inga frågor och svar