Systemförvaltning

Grunder för effektiv systemförvaltning

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med datoriserade system inom läkemedelsbranschen

En väl fungerande systemförvaltning av datoriserade system är en grundförutsättning för att få till tillförlitliga system som hanterar produktion, kontroll och frisläppande av läkemedel.

Denna utbildning ger dig som ansvarig och operativ inom systemförvaltning praktisk vägledning och verktyg för effektiv förvaltning av system inom reglerad industri. Detta förmedlas tillsammans med information avseende hur aktuella regelverk berör sådant arbete. Efter utbildningen ska du ha fått en praktisk vägledning till systemförvaltning och praktiska verktyg för att arbeta inom systemförvaltning tillsammans med information kring hur du uppfyller de regelverk som berörs.

Lärarledda
E-utbildning
Anpassad