ISO 13485

ISO 13485:2016 för medicintekniska produkter

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på ett medicintekniskt eller in vitro-diagnostiskt företag och vill utbilda dig i ISO 13485:2016.

ISO 13485 är utformad för att kunna användas av företag och organisationer som är involverade i design, produktion, installation och service av medicintekniska produkter och tjänster. Interna och externa parter, exempelvis certifieringsorgan, kan använda ISO-standarder som stöd i sina revisionsprocesser.

Denna utbildning ger dig som en övergripande bild av i ISO 13485:2016. Vilket ansvar ledningen och personalen i ett medicintekniskt företag har samt vilka processer och ansvar som rekommenderas. Förändringar gentemot den tidigare utgåvan av ISO13485 samt kopplingen till MDR. Efter utbildningen ska du ha fått kunskap om standarden och förändringarna i 2016 års version. Du har även god kunskap för att kunna implementera företagsprocesser som är anpassade efter ISO 13485:2016.

Lärarledda
E-utbildning
Anpassad