Dataintegritet

Att säkra data enligt GxP-regelverk

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med datoriserade system inom reglerad verksamhet. Exempelvis IT-chef, automations-och systemingenjör, systemansvarig, investeringsprojektledare, instrumentansvarig (QC), valideringsledare eller QA.

För att kunna efterleva gällande regelverk samt proaktivt utreda och besvara frågor från marknaden krävs att företag säkrar resurser med bakgrund i kompetensområden såsom drift, teknik, labb, produktion, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Samt att IT har kunskap och samsyn om rådande förutsättningar och begrepp relaterade till dataintegritet.

Denna utbildning ger dig en grundläggande förståelse gällande dataintegritet; datalivscykeln, vilka relevanta regelverk som gäller samt vägledning i hur ni kan säkra kvalitet och integritet för det data som er verksamhet använder. Utbildningen presenteras på en nivå som är förståelig för olika verksamhetsroller. Efter utbildningen ska du ha fått en grundläggande förståelse gällande dataintegritet, vilka relevanta regelverk som gäller samt deras syfte.

Lärarledda
E-utbildning
Anpassad