Upplyftande insats tar tillverkningen till nya höjder

Det du gör idag, påverkar ditt företag imorgon. And on and on. Aritco Lift AB är hisstillverkaren som hade som mål att få bort flaskhalsar i sin produktion för att på så sätt kunna öka kapaciteten och möjliggöra ett effektivare arbetssätt. Vi fick uppdraget att implementera TrakSYS för produktionshantering, så att teamen skulle kunna övervaka varje steg i hissmonteringsprocessen. TrakSYS, som ju är nästa generations MES/MOM-plattform med en modulbaserad funktionalitet där övervakning, mätning, styrning, rapportering och analys, ger dig alla verktyg för att bedriva din tillverkande verksamhet så effektivt som möjligt. Koordinering av aktiviteter, material och information, som så ofta är en tidstjuv, kan nu skötas effektivt och proaktivt från en och samma plattform. För ökad produktivitet, kvalitet och lönsamhet. Smart, inte sant?

Förbättra lager- och produktionshanteringen

1995 bestämde sig fyra ingenjörer, alla bevandrade i hissbranschen, att det var dags att skaka om saker och ting. Med avsikt att skapa smarta, moderna, ekonomiska hissar för hem och företag grundade de fyra vännerna Aritco Lift AB (Aritco) – ett företag som är avsett att ta hissindustrin till nästa nivå. Efter att sedan dess ha vuxit till en blomstrande verksamhet finns Aritcos verksamhet nu i en 16 000 kvm stor fabrik i Stockholm, där de producerar 4 000 hissar per år, vilka levereras till 40 olika länder.

Efter att ha vunnit flera utmärkelser för sina erbjudanden insåg teamet på Aritco att de hade behov att se över sina tillverkningsprocesser. Med en förståelse för att implementering av en MOM-plattform (Manufacturing Operations Management) var den bästa vägen framåt, kontaktade Aritco-teamet oss på Plantvision och utifrån behoven rekommenderades och implementerades TrakSYS från Parsec.

Efter driftsättningen av TrakSYS har vi sett förbättringar i flera processer, såsom lagerhantering och orderhantering. Även om det är för tidigt att verifiera våra projekt-KPI:er för Incorrect Pick, då ledtiderna från levererad leverans till kund kan vara flera månader, har vi redan sett mindre rapporterade felaktiga plock internt, vilket är en enorm förbättring! Vi ser också att vi har mycket bättre insyn i materialbrister internt och förbättrad produktivitet, särskilt för montering och plockning av reservdelar”, säger Jonas Sjödahl, Chief Operating Officer & Vice VD, Aritco.

Mål

Ett viktigt mål med projektet var att öka färdigställandet av beställningar i tid (on-time, in-full) till 98 %. Detta innebar att öka ordernoggrannheten och se till att alla lämpliga delar och komponenter ingick i varje färdigt paket. Ett annat mål var att optimera lagerhanteringen tillsammans med inventeringsprocesser, inklusive cykelräkning och avvikelseminskning med 50%. Det fanns också ett fokus på att förbättra produktionsprocesser med målet att optimera kvaliteten på färdiga varor för att minska kassation och omarbetning. Dessutom skulle whiteboardtavlor och papper för morgonmöten ersättas av TrakSYS-instrumentpaneler och rapporter.

Utmaningar

I början av projektet stod Aritco inför utmaningar inom tre områden. För det första saknades tillräcklig insyn på verkstadsgolvet. Detta resulterade i att ofullständiga beställningar skickades ut, vilket påverkade kundnöjdheten och var kostsamt då det krävde att Aritco skickade ut de saknade komponenterna.

Att inte ha en lagerhanteringslösning i realtid var en annan stor utmaning, vilket gjorde det svårt att identifiera kvantiteterna i lager och säkerställa att antalet komponenter i lagret räckte för att möta kundbeställningarna. Detta ledde till produktionsstopp när antagna lagernivåer inte matchade faktiska lagernivåer.

För det tredje saknades insikt och insyn i flaskhalsar i produktionen. Detta påverkade inte bara prestanda och begränsade kapaciteten, utan hindrade också personalen från att fastställa grundorsakerna till produktionsförseningar.

Lösningen

Tillsammans med vårt team arbetade Aritcos produktionsteam med att utforma och implementera en TrakSYS-lansering som skulle hjälpa dem att optimera sin lagersynlighet och sina produktionsprocesser. Medan deras tidigare lösning endast berättade för operatörerna vilka material som behövdes för en beställning, gav TrakSYS operatörerna realtidsinsikt kring lagernivåer och möjliggjorde ett kvalitetssäkert och effektivt arbetssätt enligt GMP (god tillverkningssed) och FIFO (först in, först ut).

Vi implementerade TrakSYS för produktionshantering så att teamen kunde övervaka varje steg i hissmonteringsprocessen. Allt detta gjordes med målet att ta bort flaskhalsar i produktionen för att öka kapaciteten och göra det möjligt för Aritco att arbeta så effektivt som möjligt.

Resultat

Aritco ser redan många fördelar med den nya lösningen, som nu gör det möjligt att kombinera data från olika datakällor och förse produktionspersonal med insikter i realtid. Företaget har kunnat arbeta mot sina produktionsmål samt digitalisera pappersdokument för morgonmöten. Ett område där en tydlig förbättring redan har setts är minskningen av lagerrelaterade produktionsstopp. Här har införandet av tillförlitliga lagerrapporter bidragit till att minska produktionsstopp från sex dagar till två dagar per år.

Vi trivs som fiskarna i vattnet när vi får möjligheten att hjälpa våra kunder med deras olika utmaningar. Med kompetens och sammansvetsade team är projekt av det här slaget spännande, intressanta och utvecklande. Vi tackar Aritco för uppdraget och ser fram emot att fortsätta följa deras resa.

Behöver ditt företag hjälp att optimera och effektivisera processer inom produktionen? Tveka inte att höra av dig till en av våra experter.

 

I denna artikel

Relaterat innehåll

Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Digital transformation
Success story: How Power BI Revolutionized Data Utilization Across All Departments
Läs mer
Produktionsplanering
Pharma client increases scheduling capabilities exponentially
Läs mer
Digital transformation
From the depot to the petrol pump: Implementing a next-gen Terminal Management System at OKQ8
Läs mer
Digital transformation
Success story: How Power BI Revolutionized Data Utilization Across All Departments
Läs mer
Produktionsplanering
Pharma client increases scheduling capabilities exponentially
Läs mer
Håll dig uppdaterad

PRENUMERERA PÅ SENASTE NYTT