Kombinations-produkter

Medical Device Regulation (MDR) för kombinationsprodukter

Utbildningen riktar sig till dig med regulatorisk kunskap inom Pharma och ett behov av en bättre förståelse för medicintekniska produkter och kraven i den europeiska förordningen, Medical Device Regulation (MDR).

 

Beskrivning

Kombinationsprodukter är läkemedel som är avsedda att användas i kombination med en medicinteknisk produkt. De tillhör en grupp produkter som i allmänhet omfattas av mer komplexa regleringsprocesser för att uppnå och upprätthålla marknadsstatus. Tillsammans med implementeringen av den nya europeiska förordningen om medicintekniska produkter skärps kraven för dessa produkter ytterligare

Denna utbildning ger dig en introduktion till de grundläggande lagkraven för läkemedel som används i kombination med medicintekniska produkter (”Drug Device Combinations”) samt de viktigaste förändringarna som de nya medicintekniska föreskrifterna medför. Efter utbildningen ska du ha fått kunskap om och förtydligande av samspelet mellan gällande lagkrav för läkemedel och medicintekniska produkter. Syftet med utbildningen är att säkerställa regelefterlevnad för kombinationsprodukter.

 

Lärarledd utbildning

Våra lärarledda utbildningar genomförs med våra mest eftertraktade konsulter som utbildare. Dagar på plats kompletteras med online utbildningar vilket möter behoven av att träffa andra med liknande utmaningar även under perioder av minskad möjlighet till resor och fysisk frånvaro på arbetet.

Om lärarledda tillfällen saknas för den utbildning du önskar gå eller om du önskar anpassa en utbildning för just era behov kan du höra av dig till oss, så kan vi tillsammans hitta bästa lösningen för just er.

De flesta lärarledda tillfällena genomförs med våra samarbetspartners
Läkemedelsakademin, Swedish Medtech & Swedish Labtech.

Lärarledd utbildning kan ske på förfrågan

Datum för planerade tillfällen finns i kalendern eller till höger på denna sida

 

Interaktiv e-utbildning

Essentials of

Essentials är för dig som vill få en kort övergripande inblick av ett ämne utan fördjupning och tester. Våra essentials utbildningar är i genomsnitt ca 15 minuter långa och inkluderar inte test/certifikat. 

Principles of

Principles är för dig som vill få en grundkurs i ett ämne. Ger en bra grund för att lära mer och inkluderar “Essentials of”. 

Advances of

Advances of  är för dig som vill få en fördjupning i ett ämne. Här rekommenderar vi att du redan har grundläggande kunskap inom området alternativt genomfört vår ”Principles of” utbildning inom området.

 

Under planering
.

Essentials of Combination Products
Principles of Combination Products

 

Datum

Inga planerade tillfällen

Anpassad utbildning

Är du intresserad av att få denna utbildning anpassad för ditt företag? Kontakta oss!