Cybersäkerhet Del 2 – Hur berörs företag inom Life Science av NIS2 & vad gäller

I Del 2 av webinaret med tema ”Cybersäkerhet och NIS2”, den 16/6 kl 11-12, kommer våra experter, Beatrice Orback, Consultant HealthCare Plantvision Compliance, och Kristina Eneling, Senior Expert Consultant QM Plantvision, tillsammans med Albert Koubov Gonzalez, Security & Risk Management Consultant från WithSecure, att gå djupare in på det nya direktivet NIS2. Delta i webinaret […]

Cybersäkerhet & nya krav för företag inom Life Science – NIS2 i fokus

Sverige står inför ett nytt säkerhetsläge med ökat antal cyberbrott mot läkemedels- och medicintekniksmarknaderna, samtidigt som Life Sciencesektorn möter nya lagar och krav i och med NIS2. I en webbinarieserie kommer Plantvision tillsammans med WithSecure guida företag inom Life Science, (läkemedelsföretag och tillverkare av medicintekniska produkter samt IVD) som kan komma att omfattas av nya NIS2-direktivet rörande […]