QA IT

Kvalitetssäkring av datoriserade system

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som QA för kvalitetssäkring av datoriserade system (QA IT) eller QA som behöver fördjupade kunskaper gällande kvalitetssäkring av datoriserade system. Passar även för dig som arbetar som kvalitetschef och har det övergripande ansvaret för företagets kvalitetsledningssystem.

Inom läkemedelsindustrin har QA en viktig roll för att kvalitetssäkra företagets datoriserade system för den GxP-reglerade verksamheten.

Denna utbildning ger fördjupad förståelse av ett datoriserat systems livscykel med fokus på tolkning av regelverk och guidelines så som 21 CFR Part 11, EudraLex Volume 4 Annex 11 och Annex 15 samt GAMP5.

Efter utbildningen ska du ha fått ökad kunskap och förståelse för regulatoriska krav avseende datoriserade system och hur du praktisk applicerar regelverk och guidelines avseende datoriserade system.

Lärarledda
E-utbildning
Anpassad