Johan Roman heter jag och jag har jobbat inom MedTech i närmare 25år.

Sedan januari 2022 är jag en del av MedTech Compliance-teamet på PlantVision och det för att jag ville tillbaka in i problemlösningarna igen efter att i närmare 12år pekat ut problemen och felen och inte kunnat hjälpa till.

Tidigare har jag också jobbat med olika former av industri och då med automation, styr & regler och test/verifiering, validering samt kravställning/uppfyllnad så jag har fått en bra teknisk förståelse och en bred kunskapsbank att luta mig mot och dela med andra.

Nu ser jag fram mot en spännande tid med glada kollegor och spännande, kanske krävande uppdrag i en expanderande marknad.

Om du vill veta mer om mig och mina uppdrag eller den suveräna företagskulturen här på Plantvision så får du gärna kontakta mig!