Digitalisera er anläggningsinformation

Var redo för en audit närsomhelst – ordning och reda på anläggningsdata och dokumentation

Digitalisera er anläggningsinformation. Tillsammans med Siemens visar vi hur det går att vända en utmanande situation där det läggs för mycket tid på att leta och verifiera anläggningsdata och dokumentation. Resultatet blir ett läge där man som anläggningsägare har full koll på all information och kan lita på den. Nyttan av detta är mindre tidsspill och frustration vid underhållsåtgärder, ombyggnader och audits.

Lösningen används inom reglerad verksamhet (GMP, 21 CFR part 11), är beprövad och nyttjas sedan länge av ett flertal små såväl som stora läkemedelsbolag.

Fokus är på att hantera all teknisk information om produktionsanläggningen där data och dokumenthantering går ihop och levererar ”EN version av sanningen” – det är slut på att leta och verifiera data.

Vem är webbinariet riktat till?

Personer på bolag som driver någon form av processanläggning och som arbetar med process, el, instrument och automation, ventilation, underhåll, kvalitet, dokumentation, IT. Av speciellt intresse om du arbetar inom reglerad industri som läkemedel, medtech eller energi.

Varför ska du vara med?

Anläggningsdokumentationen måste självklart kunna visas upp på en audit, men huvudsyftet är för att kunna hålla anläggningen igång genom underhåll och ombyggnader.

I dag har man oftast vitala data om sin anläggning spridd på flera olika ställen. Det handlar om kravspecifikationer, datablad, flödesscheman, elritningar, otaliga listor som har tagits fram av anläggningsägaren eller dess partners. Informationen behövs av underhålls- och teknikpersonal.

Detta leder till att mycket tid läggs på att hitta den information som behövs när exempelvis en havererad pump måste bytas ut. Motstridiga uppgifter gör att ännu mer tid måste läggas på att verifiera vilken information som gäller.

På webbinariet kommer vi att visa hur du kan hantera ALL teknisk information om er produktionsanläggning på ett snabbt och effektivt sätt. En lösning som används av ett flertal läkemedelsbolag världen över där man har all information om sin produktionsanläggning – både data och dokument.

Nyttan av detta är att all personal som behöver tillgång till anläggningsinformation har tillgång och man vet att det är giltigt. Det är sökbart och säkrat. Full spårbarhet på ändringar och med möjlighet till eSignaturer. Detta leder till att man kan lita på informationen, sparar tid och höjer sin kvalitet. Som en extra bonus går även en audit enkelt då allt som inspektörerna ber om enkelt kan hittas och visas.

Vad kommer vi att gå igenom?

  • Utmaning kring hantering av anläggningsinformation generellt
  • De ytterligare utmaning som finns i en reglerad miljö
  • Exempel på hur man löser utmaningarna på ett effektivt sätt
  • Fördelarna man kan förvänta sig

 

Information

Datum
20221021
Tid
09:00:00
-09:30:00
Plats
Online
Pris
Gratis
Relaterat innehåll
Automation
Plantvision helautomatiserar OKQ8:s depåhantering
Läs mer
Automation
Going wireless – An innovative solution for pharmaceutical facility monitoring
Läs mer
Automation
Uppgradering av kritiskt styr- & övervakningssystem
Läs mer
y2x5fws2ee2vyqaisj1sow