Medtech mjukvara

Mjukvara, regelverk och utveckling inom medicinteknik (MDSW: SaMD & SiMD)

Beskrivning

Arbete med mjukvara inom medicinteknik, såsom Medical Device Software (MDSW), Software as a Medical Device (SaMD) och Software in a Medical Device (SiMD), är ett hårt reglerat område. Utveckling av mjukvara i denna sektor kräver därför omfattande kunskaper om gällande regelverk som MDR och IVDR, samt riktlinjer och standarder såsom MDCG, IEC och ISO. Förståelsen för dessa krav är avgörande för framgångsrik produktutveckling och marknadstillträde.

Området utvecklas snabbt med ny teknik som artificiell intelligens och cybersäkerhet, vilket kontinuerligt förändrar spelreglerna. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med det senaste inom ’state of the art’ för att effektivt kunna navigera i detta dynamiska landskap och säkerställa att produkterna inte bara är effektiva utan även säkra för patientanvändning.

Lärarledda
E-utbildning
Anpassad