MDR & IVDR

För distributörer & importörer av medicinteknik & in vitro-diagnostik

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som är importör och/eller distributör och som berörs av regelverket för medicintekniska produkter enligt Medical Device Regulation, MDR eller In Vitro Diagnostic Regulation, IVDR.

Den medicintekniska och in vitro-diagnostik branschen lyder under förordningarna Medical Device Regulation (MDR) och In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR). Denna utbildning ger dig insikt i och kunskap om bland annat definitioner samt de krav som ställs på de ekonomiska aktörerna, exempelvis verifiering och marknadsövervakning.

Efter utbildningen ska du ha fått ökad kunskap om importörens och distributörens ansvar vad gäller tex. avtal, dokumentkontroll, klagomålshantering och spårbarhet.

Lärarledda
E-utbildning
Anpassad