NYHETER GAMP 5  ED.2

news in the second edition of GAMP 5

News in GAMP  5 ED.2  –  currently only availiable  in Swedish

Beskrivning

Denna utbildning går igenom nyheterna i GAMP5 2nd Ed. Den andra upplagan, version 5 av Good Automated Manufacturing Practice från ISPE (The International Society for Pharmaceutical Engineering). GAMP5 har en riskbaserad approach för GxP-datoriserade system och ger en pragmatisk och praktisk branschvägledning som syftar till att uppnå regelverksuppfyllnad för datoriserade system som är lämpliga för avsedd användning på ett effektivt och effektivt sätt, samtidigt som det möjliggör innovation och tekniska framsteg.

This course will take you through the news in GAMP5 2nd Ed, the second edition, version 5 of the Good Automated Manufacturing Practice from ISPE (The International Society for Pharmaceutical Engineering).

GAMP5 is a risk-based approach to compliant GxP Computerized Systems and provides a pragmatic and practical industry guidance that aims to achieve compliant computerized systems that are fit for intended use in an efficient and effective manner, while also enabling innovation and technological advances.

Reference: ISPE.

Utbildningsmål: Efter utbildningen ska du ha fått en överblick av nyheterna i GAMP 5 second edition.

After this course, you should have an overview of the news in GAMP 5 second edition.  

Målgrupp

Du som har tidigare kunskap i GAMP5 first edition.

You who have previous knowledge in GAMP 5 first edition.

Innehåll

Denna utbildning är en blandning av videor och interaktiv utbildning i 7 moduler.

This education is a mix of videos and interactive training in 7modules.

  • Översikt
  • Agilt arbetssätt
  • Mjukvaruverktyg
  • Blockkedjor
  • AI och maskininlärning
  • IT infrastruktur
  • Kritiskt tänkande

Tillgänglighet

Utbildningen är tillgänglig 2 månader efter anmälningsdatum, dvs det datum då utbildningen köptes.

The education is available 2 months after registrationdate, i.e., the date when education is bought.

Test & Certificat

Ett utbildningsintyg kan laddas ner efter en avslutad utbildning och under utbildningens tillgänglighet.

I de interaktiva modulerna ingår frågor som kräver korrekta svar för att säkerställa förståelsen av kursen.

An education certificate can be downloaded after completed education, during the educations availability. Questions requiring correct answers is included in the interactive modules to ensure the understanding of the education.

Språk

Swedish

Nivå & Förkunskaper

Advanced.

Tidigare grundläggande GAMP 5 utbildning rekommenderas.

A previous Basic GAMP5 education is recommended.

Datum

Inga planerade tillfällen

Anpassad utbildning

Är du intresserad av att få denna utbildning anpassad för ditt företag? Kontakta oss!

E-learning

Denna utbildning finns som interaktiv e-utbildning på PlantVision eAcademy