MDR support for meeting regulatory requirements

…a broad range of resources, expertise, and services, who can provide you with continuous support over the implementation and transition period to MDR.Customized MDR services to meet your specific needs:…

Medtech Software & MDR

…för en MDSW Förkunskaper För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha en grundläggande förståelse för regelverket MDR. Vi rekommenderar att du deltagit på några av våra introduktionskurser till MDR….

MDR och IVDR stöd för hälso och sjukvården

Den 26 maj 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter i kraft inom EU, MDR, och den 26 maj 2022 följde förordningen för in vitro diagnostiska…

MDR

…att uppfylla kraven på dessa. Utbildningen hålls även i samarbete med Swedish Medtech. Beskrivning Den medicintekniska branschen lyder under förordningen Medical Device Regulation (MDR) och alla medicintekniska produkter som placeras…

MDR/IVDR

Utbildningen riktar sig till dig som är importör och/eller distributör och som berörs av regelverket för medicintekniska produkter enligt Medical Device Regulation, MDR eller In Vitro Diagnostic Regulation, IVDR. Utbildningen…

MDR/IVDR

En introduktion till MDR & IVDR speciellt för dig som har rollen importörer eller distributörer Denna introduktionsutbildning riktar sig specifikt till dig som är importörer och distributörer och som berörs…

MDR/IVDR

En introduktion till MDR & IVDR speciellt för dig som har rollen importörer eller distributörer Denna introduktionsutbildning riktar sig specifikt till dig som är importörer och distributörer och som berörs…

MDR

…medicintekiska förordningen MDR, processen för CE-märkning samt inblick i kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter (enligt ISO 13485). Efter kursen har du insikt i och kunskap om MDR för att kunna hjälpa…

Kursen ”Mjukvara för medicintekniska produkter” ger dig grunderna du behöver veta

…är att identifiera och minimera cybersäkerhetsriskerna. I kursen ”Mjukvara för medicintekniska produkter” ger vi dig en övergripande bild av de krav som introduceras för mjukvara med avseende på MDR. Har…

Combination products

Utbildningen riktar sig till dig med regulatorisk kunskap inom Pharma och ett behov av en bättre förståelse för medicintekniska produkter och kraven i den europeiska förordningen, Medical Device Regulation (MDR)….

ISO 13485

…rekommenderas. Förändringar gentemot den tidigare utgåvan av ISO13485 samt kopplingen till MDR. Utbildningsmål: Efter utbildningen ska du ha fått kunskap om standarden och förändringarna i 2016 års version. Du har…

Life Science Supplier – KOMMER VÅREN 2023

…medicinteknisk och läkemedelstillverkning, såsom exempelvis GxP, GAMP, MDR och ISO. Nästan alla tillverkare av medicinteknik och läkemedel har någon form av leverantörer och både tillverkare och leverantörer behöver förhålla sig…

GAMP 5

MDR -reglerad verksamhet. Valideringsledare samt kvalitetsansvarig Projektledare, automationsingenjörer, IT-ansvarig, system- och processägare Leverantörer av automatiserade och datoriserade system Alla storlekar på bolag och allt ifrån startup-bolag till mer etablerade bolag….

Regulatory Affairs

…globala strategi med fokus på Europa och USA Beskrivning Den medicintekniska branschen i Europa lyder under förordningen Medical Device Regulation (MDR), men om du även vill ha din produkt på…

Senior QA/RA MedTech

…men även ISO 9001 eller annan kvalitetsreglerad verksamhet utanför medicinteknik. Regelverk såsom MDD/MDR 2016/745, IVDD/IVDR 2017/746, 21 CFR Part 820. Standarder inom medicinteknik såsom ISO 14971, ISO 20916, IEC 62366,…

QA/RA specialist MedTech

…även någon (eller några) av följande erfarenheter så kommer du att briljera: Du har erfarenhet av kvalitetssystem och arbetat med t.ex. avvikelsehantering, CAPA och inspektioner. Du har arbetat med MDD/MDR,…

QA/RA specialist IVD

…ISO 14001, IEC 62366, IEC 62304 Att ha arbetat med produktansökningar, 510(k) och CE-märkning eller erfarenhet av IVDD/IVDR, MDD/MDR, MDSAP, 21 CFR Part 820. Det här får du hos oss…