PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

Case Stories

Stora vinster för ett stort laboratorium

Från början hade labbet två stora utmaningar. Resultatet av projektet blev en ny robust och felsäkrad labbmiljö. Labbets data är numera centraliserad och uppfyller kraven kring dataintegritet och resultat hanteras på ett mycket effektivt sätt.

Läs mer »

Framtidsäker produktionsuppföljning i en modern IT-infrastruktur

Ett verksamhetskritiskt system blev påverkade av en åldrande IT-miljö. PlantVision hjälpte kunden genom att ta fram en ny modern IT-infrastruktur. Resultatet blev en robust och felsäkrad driftsmiljö, ett standardiserade arbetssätt och lägre kostnader.

Läs mer »

Framgång hänger på effektiv förvaltning

Ett nytt informationssystem ökade trycket på kundens helpdesk. Genom att förstärka förvaltningsorganisationen med en expertkonsult från PlantVision kunde flera incidenter lösas snabbt. Produktionsdata har räddats och kunden har sparat tid och pengar.

Läs mer »

Fokus på produktionsplanering

En stor utmaning Glamox ställdes inför var svårigheten att beräkna sina leveranstider. Med hjälp av en ny centraliserad produktionsplaneringslösning från PlantVision har företaget kunnat förbättra leveransprecisionen och förkortat svarstiderna mot kund.

Läs mer »

Design av repeterbar kvalitet

När Sicor Biotech ställdes inför behovet att validera sina cGMP-kritiska elektroniska kalkylblad, vände de sig till PlantVision. Med hjälp av ett repeterbart modul- och riskbaserat validerings-koncept, kunde projektet genomföras både snabbt som kostnadseffektivt.

Läs mer »

Bästa vägen till kvalitetssäkring

Datoriserade system som används i en GxP-miljö måste vara tillförlitliga och anpassade för sina behov. Läkemedelsakademins utbildningar syftar till att ge deltagare inte bara kunskap kring hur datoriserade system kvalitetssäkras, utan även hur det görs på ett effektivt sätt. Detta är anledningen till att Läkemedelsakademin anlitar konsulter från PlantVision som föreläsare i sina kurser.

Läs mer »

Konsten att visualisera prestanda

Lean Production ett centralt tema på AstraZenecas största produktionsanläggning för läkemedel i tablettform. Ett ledande verktyg i arbetet är en lösning från PlantVision som hanterar processer och beslut i realtid. Förmågan att visualisera produktionsdata har hjälpt AstraZeneca att öka sin kapacitet med mer än 10 %.

Läs mer »

Produktionsövervakning från kontoret

Q-Meds nya process- övervakningssystem är en helt automatiserad lösning med web-baserad åtkomst till data. Användare kan därmed övervaka produktionen direkt från sin kontorsdator och slipper ödsla tid på att förflytta sig inom verksamheten.

Läs mer »

Att handskas med GAMP

När Era medicinska produkter hjälper till att rädda liv världen över, är det essentiellt att ha kontroll på verksamheten och gällande lagkrav. För Optinova blev en skräddarsydd utbildning inom GAMP startskottet för utvecklingen av en ny och effektivare kvalitetsstrategi.

Läs mer »

Ledaregenskaper för ett effektivt kvalitetsarbete

Kvalitetskraven på AstraZeneca uppfylls genom att följa strikta procedurer, men arbetet kräver även fingertoppskänsla för att se brister och möjligheter som inte täcks in av rutiner och en förmåga att motivera de som berörs av systemförändringar.

Läs mer »

Kvalitet byggd på kurage

Inför tuffa deadlines krävs mod och vilja för att våga stå fast vid sina åsikter. Vid validering av Imanets nya produktionslinje för tillverkning av spårutrustning visade sig just detta vara nyckeln till framgång.

Läs mer »

Att leverera kvalitet
lönar sig

Arbetet med att hjälpa Pharmadule att leverera och kvalificera en ny produktionsanläggning för ett stort amerikanskt läkemedelsföretag resulterade i två saker; anläggningen godkändes vid FDAs inspektion och vann ISPEs internationella pris “Facility of the Year”.

Läs mer »

Att välja rätt partner för kvalitetssäkring

Med anledning av publiceringen av GAMP 5 behövde Octapharma se över rutiner och system för sin blodplasmaproduktion. Genom att välja rätt samarbetspartner kunde de anpassa sin verksamhet efter de nya riktlinjerna och samtidigt utveckla kortare och tydligare QA- och valideringsinstruktioner.

Läs mer »

Att känna sin leverantör

Att känna till Er leverantörs kompetens är av största vikt innan Ni investerar i ett nytt verksamhetssystem. För Recipharm medförde kvalitetsrevisionen inte bara att de erhöll efterfrågad information, utan bidrog även till lösningar på andra kvalitetsrelaterade problem samt ett effektivare samarbete med leverantören.

Läs mer »

The power of information

Forsmarks kärnkraftverk genererar stora mängder hårt reglerad processinformation varje dag. Ett nytt system för informationshantering och produktionsnära beslutsstöd har möjliggjort analyser av data i realtid och bidragit till att optimera tillverkningen. Det lättanvända och expanderbara systemet är tillgängligt för mer än 500 användare.

Läs mer (PDF)»

Öka operatörernas kraft

Att hantera processinformation från 10 000 olika mätpunkter visade sig vara en tuff uppgift för Växjö Energis anläggning i Sandviken. Med PlantVisions lösningar har operatörerna idag direkt tillgång till processdata i realtid, ett kraftfullt verktyg för att öka effektiviteten i energiproduktionen.

Läs mer(PDF) »

Integrera med LIMS

Eurofins Sweden (tidigare Lantmännen Analycen) är ett växande nätverk av kontraktslaboratorier. Ett centralt LIMS-system underlättar integration av nya instrument och hanteringen av analys- och kvalitetsrutiner, med förbättrad kundservice och effektivare planering som resultat.

Läs mer (PDF) »

Världsledande läkemedelstillverkning

AstraZenecas anläggningar i Sverige producerar flera av företagets främsta produkter. Tillverkningen stöds av ett process- och informationssystem (för effektivare läkemedelstillverkning) och en lösning för elektroniska dokument och elektroniska batchprotokoll (för att uppfylla regulatoriska krav).

AstraZeneca (KPI)>>
AstraZeneca (E-Docs)>>
AstraZeneca (E-Records)>>

En för alla, alla för en

LKABs produktion av järnmalm är både komplex och geografiskt spridd. Utifrån mottot ”Ett LKAB” har PlantVision implementerat en heltäckande informationslösning som bidrar till förbättrad kvalitet och ökad produktionskapacitet och lönsamhet inom företaget.

Läs mer (PDF)»

Smidig kvalitetskontroll

Med ett nytt LIMS har Nynäs Petroleum idag en gemensam systemlösning för att hantera all analysdata från kvalitetskontroller, från råolja till slutkund. Ökad tillgänglighet och enklare rapportering innebär att uppgifter som förut tog timmar att utföra nu är klara på några sekunder!

Läs mer (PDF)»

Håll produktionen rullande

Inom pappersindustrin är produktionsstopp mycket kostsamt. StoraEnsos anläggning i Kvarsveden har därför investerat i en integrerad informationslösning för effektivare produktion och uppnått enklare fel-detektering, förbättrad kvalitetskontroll och kortare stopptider.

Läs mer (PDF)»

Dela:


Follow us LinkedIN