PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

PROJEKTTJÄNSTER

Vårt mål är att säkerställa att Era förändringsprojekt leder till maximalt värde för Er organisation, vare sig de rör industriell IT, produktion, informationsteknologi eller verksamhetsutveckling. Vi fokuserar på alla aspekter av ett projekt, från initiering och tydliggörande av omfattning, planering, genomförande och monitorering, till att motivera och utbilda personal och säkerställa en smidig övergång till förvaltning och underhåll.

Vår omfattande erfarenhet av IT-infrastruktur, systemintegration, kvalitetssäkring och projektledning i kombination med vår expertis kring tekniska system, ger oss unika möjligheter att förstå Er verksamhet och förse Er med riktiga Fit-for-Purpose-lösningar.

Tillförlitlighet och ansvar

Erfarna projektledare kan ta ansvar för hela projekt, inklusive alla ingående delprojekt, för att leverera lösningar i enlighet med krav och kvalitetsspecifikationer.

Våra projektledare har samlat på sig gedigen erfarenhet, och är därmed vana vid att arbeta tvärfunktionellt, samarbeta med leverantörer, leda team av tekniska experter samt arbeta med kunder som ställer höga säkerhets- och kvalitetskrav.

Alla projektledare ansvarar för framtagande av projekt- och riskhanteringsplaner, budgetuppföljning och för att säkerställa tydlig kommunikation mellan alla projektaktörer.

Vi erbjuder även teknisk projektledning, tekniska experter och delprojektledare, som kan ta ansvar för de delar av projekt som kräver särskild teknisk kunskap.

Projektledning och leveransmodell

Vi använder en skalbar livscykelmodell för projektstyrning. Modellen grundar sig på ”best practice” från olika kommersiella modeller, som omarbetats för att passa vårt arbetssätt.

Vi sätter högt värde i effektiva projektleveranser, och säkerställer därför alltid att våra projektteam besitter:

  • Projektledarkunskaper
  • Den kunskap som behövs för att säkerställa rätt balans mellan omfattning, kvalitet och kostnad   
  • Tydlig förståelse för verksamhetens standarder och krav
  • Personliga egenskaper som passar de uppgifter som ska utföras

Oavsett vem som är involverad, kan Ni alltid förlita Er på kompetenta och ansvarsfulla individer som arbetar hängivet för att underlätta genomförandet av Era projekt.

 

Dela:

Follow us LinkedIN