PlantVision Om oss Kontakt Karriär Helpdek

VERKSAMHETSKONSULTING

PlantVision är den perfekta partnern att ha vid Er sida när Er verksamhet överväger att gå in i ett förändringsprojekt – vare sig det rör sig om en ny affärsmöjlighet, behovet att bemästra utmaningar, eller nyinvestering i en innovation. Vi fokuserar på att för Er operativa verksamhet åstadkomma en hållbar förbättring, som hjälper till att öka affärsvärdet från förändringsprojektet ytterligare.

Vårt helhetsperspektiv – som inbegriper människor, processer och den kompletta livscykeln för lösningar – följer tre grundläggande principer:

  • Användbarhet – enligt förväntning
  • Hållbar förändring – enligt värde
  • Leverans – enligt löfte

Vi hjälper Er genom hela processen, från nuläges- och värdeanalys, framtagande av beslutsunderlag och förstudier, till förändringsledning, nyttorealisering och uppföljning.

Genom att visualisera en så komplett bild som möjligt, hjälper vi Er att hantera förväntningar, antaganden och ansvarstaganden inom organisationen. Vårt mål är att garantera att Ert förändringsprojekt resulterar i verkliga och hållbara mervärden för Ert företag.

Nyttoeffekt och värdestyrning

Vi kan hjälpa Er att implementera förändringsprogram baserade på realiserbar nytta, vilket leder till både omedelbar och bestående effekt. Med fokus på att definiera nyttor väl och koppla dessa till Era strategiska investeringsobjekt och affärsmål, erbjuder vi ett mycket kraftfullt arbetssätt för att skapa mervärde från Er verksamhets förändring.

Läs mer »

INSIKTSworkshop

Vi erbjuder en underlättande effektivt och kraftfullt förändringsmetod som använder ett Lean/Agilt synsätt. En INSIKTSworkshop gör det möjligt för Er att belysa prioritera och förankra Era affärsmöjligheter, innovationer och utmaningar. Vi hjälper Er att ta fram en förändrings- och realisationsplan som visar hur du skapar hållbart värde.

Läs mer »

 

Dela:

Follow us LinkedIN